សារមន្ទីរអ៊ីស្រាអែល

Coordinates: 31°46′20.56″N 35°12′16.29″E / 31.7723778°N 35.2045250°E / 31.7723778; 35.2045250

សារមន្ទីរអ៊ីស្រាអែល (Israel Museum - מוזיאון ישראל) សារមន្ទីរជាតិរបស់អ៊ីស្រាអែល។ វាគឺនៅក្នុង យេរូសាឡិ ។ វាត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 1965 វាគឺនៅលើភ្នំមួយនៅ en:Givat Ram ដែលនៅជិត សាខាជាតិបុរាណវិទ្យានៃអ៊ីស្រាអែល, ព្រះគម្ពីរដីសារមន្ទីរ និង en:Knesset

Israel museum.JPG

វិចិត្រសាលកែប្រែ

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅកែប្រែ

វិគីមេឌា Commons មានមេឌា​ដែលបានទាក់ទងនឹង: