ស្រុកកំពង់សៀម

ស្រុកកំពង់សៀម ខេត្តកំពង់ចាម

Coordinates: 8°41′35″N 106°36′34″E / 8.69306°N 106.60944°E / 8.69306; 106.60944

ប្លង់នៃស្រុកកំពង់សៀម

រដ្ឋបាល

កែប្រែ

ស្រុកកំពង់សៀម (អង់គ្លេស: Kampong Siem District) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅ ខេត្តកំពង់ចាម ដែលមានរដ្ឋបាល ១៥ឃុំ និង ១១២ភូមិ[១]÷

ស្រុកកំពង់សៀម
លេខកូដឃុំ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរអង់គ្លេស ចំនួនភូមិ
០៣០៦០១ ឃុំអំពិល Ampil Commune ១២
០៣០៦០២ ឃុំហាន់ជ័យ Hanchey Commune
០៣០៦០៣ ឃុំកៀនជ្រៃ Kien Chrey Commune
០៣០៦០៤ ឃុំគគរ Kokor Commune
០៣០៦០៥ ឃុំកោះមិត្ត Kaoh Mitt Commune
០៣០៦០៦ ឃុំកោះរកា Kaoh Roka Commune
០៣០៦០៧ ឃុំកោះសំរោង Kaoh Samraong Commune
០៣០៦០៨ ឃុំកោះទន្ទឹម Kaoh Tontuem Commune
០៣០៦០៩ ឃុំក្រឡា Krala Commune ១៣
០៣០៦១០ ឃុំអូរស្វាយ Ou Svay Commune
០៣០៦១១ ឃុំរអាង Ro'ang Commune
០៣០៦១២ ឃុំរំចេក Rumchek Commune
០៣០៦១៣ ឃុំស្រក Srak Commune
០៣០៦១៤ ឃុំទ្រាន Trean Commune ១២
០៣០៦១៥ ឃុំវិហារធំ Vihear Thum Commune
ចំនួនភូមិសរុប ១១២
  • យោងតាម ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ


ព្រំប្រទល់នៃស្រុកកំពង់សៀម

ស្រុកកំពង់សៀម ទិស
ខាងកើត (E) ខាងលិច (W) ខាងត្បូង (S) ខាងជើង (N)

ស្រុកកំពង់សៀម រួមមាន ១៥ ឃុំ ៖

អប់រំ

កែប្រែ

បឋមសិក្សា

កែប្រែ

អនុវិទ្យាល័យ

កែប្រែ

មណ្ឌលសុភាព

កែប្រែ

មន្ត្រី

កែប្រែ

==មន្ត្រីស្រុក៣៥

==មន្ត្រីឃុំ=៩៨

មន្ត្រីប៉ុស្ដិ៍

កែប្រែ

សាសនា

កែប្រែ

ព្រះពុទ្ធសាសនា

កែប្រែ

ផ្សារ

កែប្រែ

•ផ្សារភ្នំ ផ្សារត្រើង ផ្សារគ្រលុគ

តំបន់ទេសចរណ៍

កែប្រែ

តំណក្រៅ

កែប្រែ

ឯកសារពិគ្រោះ

កែប្រែ
  1. "Cambodia Gazetteer Database Online". គណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ (គ.ជ.អ.ប). 2019. Retrieved 2019-08-27.