ស្រុក ក្រចេះ មាន ១៥ ឃុំ ៖

ក្រចេះ
ស្ថិតិ
ខេត្ត: ក្រចេះ
ប្រជាជន: ៧៩១២៣ នាក់ (១៩៩៨)
ឃុំ: ១៥
ភូមិ: ៧៤
កូដស្រុក: ១០០២
ផែនទី
ក្រចេះ
ឃុំ ភូមិ
កន្ទួត អា លច, អន្ទង់រៀង, ច្រវ៉ា, កន្ទួត, ស្រែនន
គោលាប់ បន្ទាយ, ច្រវ៉ា, កំបោរ, គោលាប់, សំរិក
កោះច្រែង កណ្ដាល, ក្បាលកោះ, ព្រែក, រកាខ្នុរ, វត្ត
កោះទ្រង់ ក្បាលកោះ, ចុងកោះ
ក្រគរ ក្រគរ, ទួលមនោរម្យ
ក្រចេះ ដូនជ្រាំ, ក្រចេះ, ផ្សាវែង, ត្រពាំងព្រីង, វត្ត
អូរឫស្សី កន្ទ្រីង, កាប៉ូ, អូរឫស្សី១, អូរឫស្សី២, ស្រែស្ដៅ
ដារ អញ្ជាញ, ជួរជ្រៃ, ដារ, ខ្នងពស់, ខ្សារ, ម្រើម, សេរីភាព, ស្ទឹងស្វាយ, តា ងួន
បុសលាវ បុសលាវក្រោម, បុសលាវលើ, ល្វាទង, ព្រះគន្លង, ព្រែកកូវ, ព្រែកតាអាំ, ព្រែកតាថឹង, តា លុស
ចង្ក្រង់ ចង្ក្រង់, កសាង
រកាកណ្ដាល រកាកណ្ដាល ១, រកាកណ្ដាល ២
សំបុក បឹងរុន, កាកុត, ក្បាលជួរ, សំបុក, ស្រែតាហែន
ថ្មអណ្តើក ជួរក្រូច, ដំនាក់សសរ, ល្អក់, សំពុង, សេរីសុខា, ស្រែដូង
ថ្មគ្រែ ឫស្សីចារ, ថ្មគ្រែកណ្ដាល, ថ្មក្រែលើ
ថ្មី ច្រណោល, ខ្នាច, ក្រសាំង, មានជ័យ, ប្អៀរ, ស្វាយជ្រំ, ថ្មី, ត្នោត,​ ទៀប, វាលសំបូរ

តំណភ្ជាប់ក្រៅ

កែប្រែ

ឯកសារពិគ្រោះ

កែប្រែ

អត្ថបទផ្សេងទៀត

កែប្រែ