ស្រុកអង្គរជុំ

ស្រុកអង្គរជុំ ខេត្តសៀមរាប

ស្រុកអង្គរជុំជាស្រុកមួយស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាប។ ស្រុកនេះមានឃុំ[១][២]

កូដឃុំ ឃុំ ជាអក្សរឡាតាំង ភូមិ
១៧០១០១ ឃុំចារឈូក Char Chhuk ប្រាសាទ, យាង, អានូក, ព្រៃលៃ្វ, ព្រៃចេង, ក្បាលចាម, គោកល្វា, ចាររកា, ថ្នល់, ឈូក, គោកក្បាត់, តាទយ, ព្រៃទទឹង, ដូនស្វា, មាជា, គោកថ្នល់, ខ្លុង, ថ្មី, គោកធ្នង់, កត្រកៀត
១៧០១០២ ឃុំដូនពេង Doun Peaeng រកា, បត់, គោកយាង, បុស្សល្អុង, បេង, ខ្ចាស់, ដូនពេង, រំដួលថ្មី
១៧០១០៣ ឃុំគោកដូង Kouk Doung ទំរាប់, ខ្ចារ, គោកដូងថ្មី, គោកព្នៅ, គោកត្របែក, អន្ទិតសុខ, រកា, គោកក្រោល, កប្តៀក, ចេកក្បូរ, គោកស្នួល, ប្រាសាទត្រាវ, កំប្លើប, ដូនឯម, គោកដូងចាស់
១៧០១០៤ ឃុំគោល Koul ខ្វាវ, ខាន់សរ, គោល, អំពិលធ្នង់, ដូនមៀវ, តាគួយ, ព្រៃអារ
១៧០១០៥ ឃុំនគរភាស Nokor Pheas រមៀត, ល្បើក, សំបួរ, គោកថ្មី, ទនេ្លសរ, កុក, ពង្រ, នគរភាស១, នគរភាស២, ជំពូង
១៧០១០៦ ឃុំស្រែខ្វាវ Srae Khvav រាជជន្ទល់, រវៀងថ្មី, ស្រែខ្វាវ, គោកក្នាំង, គោកចាស់, ជំនុំរាជ្យ, ស្លាត, ស្រែប្រាំង, រណ្តាស, រលំ, ទឹកថ្លា
១៧០១០៧ ឃុំតាសោម Ta Saom ថ្នល់, ព្នៅ, ម្កាក់, គោកចាន់, ក រលំ, ទំពូង, ប្រាំដំឡឹង, តាលាវ, បាយម៉ាត, ត្រពាំងភ្លោះ, តាសោម, គោកថ្មី, ស្វាយជុំ

ឯកសារពិគ្រោះកែប្រែ

អត្ថបទផ្សេងទៀតកែប្រែ