ហូ ណូន

ប្រធានគណៈកម្មាធិការសុខាភិបាលកម្ពុជា

ជីវប្រវត្តិ កែប្រែ

លោកជំទាវ ហូ ណូន កើតនៅថ្ងៃទី០៥ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៤៧នៅភូមិរតនៈ សង្កាត់ស្វាយប៉ោ ស្រុកសង្កែ ខេត្តបាត់ដំបង។ លោកជំទាវ បច្ចុប្បន្នកាន់តំណែងជាប្រធាន គណៈកម្មការសុខាភិបាល សង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន យុវនីតិសម្បទា ការងារ បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងកិច្ចការនារី នៃរដ្ឋសភា។ លោកជំទាវ មានគ្រួសារ និងមានកូនចំនួន១នាក់។

ការសិក្សា កែប្រែ

  • អនុបណ្ឌិតវិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយ
  • សញ្ញប័ត្រវិស្វករវាយនភ័ណ្ឌ វិទ្យាស្ថានជាន់ខ្ពស់មិត្តភាពកម្ពុជា សូវៀត(តិចណូ)ភ្នំពេញ

ប្រវត្តិការងារ កែប្រែ

  • ១៩៩៤-១៩៩៨ ទីប្រឹក្សាសមេ្តចហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីទី២ នៃរាជរដ្ឋាភិបាលម្ពុជា
  • ១៩៩០-១៩៩៣ អនុរដ្ឋមន្តីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី ទទួលបន្ទុកផ្នែកឧស្សាហកម្ម និងសំណង់
  • ១៩៨៦-១៩៨៩ រដ្ឋមន្រ្តីពាណិជ្ជកម្ម រដ្ឋមន្រ្តីឧស្សាហកម្ម

គ្រឿងឥស្សារិយស កែប្រែ

ព័ត៌មាន​មួយ​ចំនួន
ឈ្មោះ ហូ ណូន
កំណើត ០៥ មករា ១៩៤៧
ឋានៈ ប្រធាន គណៈកម្មការសុខាភិបាល សង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន យុវនីតិសម្បទា ការងារ បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងកិច្ចការនារី នៃរដ្ឋសភា។
អំណាច បច្ចុប្បន្ន
សាសនា ព្រះ​ពុទ្ធ
គណបក្ស គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ស្វាមី [[]]