សួស្តី! ហើយសូមស្វាគមន៍មកកាន់ទំព័រអ្នកប្រើប្រាស់របស់ខ្ញុំ! ខ្ញុំជា Druryhunter36 ហើយខ្ញុំជាភាសាអង់គ្លេស wikipedian ដែលឈ្លក់វង្វេងនឹងភាសាផ្សេងៗ។

en This user is a native speaker of English.

=== {{subst:ucfirst:ឈ្មោះចាស់}} → {{subst:ucfirst:ឈ្មោះថ្មី}} ===

វិគីភីឌា:ថ្ងៃទី ២៧ វិច្ឆិកា


អ្នកប្រើប្រាស់រូបនេះ គឺជាសមាជិកនៃក្រុមការងារ វិគីគម្រោង ប្រវត្តិសាស្ត្រ

វិគីភីឌា:ព្រឹត្តិការ សំខាន់/កុម្ភះ ៥, ២០០៨

0 វិនាទីកន្លងទៅ