១,០០០រៀល(ឆ្នាំ១៩៥៩)

Nuvola apps important.png ទំព័រនេះគួរតែលុបចោល ពីព្រោះជា no information។

មើលផងដែរកែប្រែ