១,០០០រៀល(ឆ្នាំ២០១៣)

Nuvola apps important.png ទំព័រនេះគួរតែលុបចោល ពីព្រោះជា no information។

1,000រៀល

មើលផងដែរកែប្រែ