យូ ធូប

(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី YouTube)

[១]

ឬ /juːtjuːb/យូជូប) គឺជាវិបសាយសំរាប់មើលវីដេអូដោយឥតគិតថ្លៃ ដែលអ្នកប្រើប្រាស់អាច បញ្ចូលវីដេអូ និង ចែករំលែកដោយបង្ហាញទៅវែបសាយផ្សេងៗទៀតបាន។ យូធូប មានទីតាំងនៅ សាន់ប៊ូណូ(San Bruno) កាលីហ្វញ៉ា (California) ហើយក្រុមហ៊ុននេះប្រើប្រាស់កម្មវិធី អាដ៊ប ផ្លាស់វីដេអូ (adob flash video) និង អេចធីអឹមអិល៥ (html 5) ដើម្បីបង្ហាញឡើង និង ធ្វើបម្លាស់ប្ដូរបានឆាប់រហ័ស​ ដើម្បីបម្រើដល់អ្នកប្រើប្រាស់ងាសស្រួលរក និង បង្កើតចំណងជើងនៃ វីដេអូរបស់ពួកគេ​ដូចជា៖ ខ្សែភាពយន្ដ វីដេអូខ្លីៗ រឿងភាគ បទចម្រៀង ពត៌មាន កម្មវិធីទូរទស្សន៍ និង​ វីដេអូដទៃទៀតជាច្រើន អ្វីដែលល្អគឺសម្រាប់អ្នកចូលចិត្ត​សិល្បៈ ដូចជាវីដេអូប្លក់ វីដេអូដើមខ្លីៗ វីដេអូបង្រៀន និង វីដេអូនិយាយពីចំនេះដឹង។ Youtube ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅពាក់កណ្តាលyoutube មើលមិនបានសុំមើលបានវិញ

ឆ្នាំ ២០០៥ ដោយអតីតនិយោជិកក្រុមហ៊ុន PayPal

  1. "Cmabodia". Cmabodia.