ការពិភាក្សា:គុយវ៉ែត

បន្ថែម​ប្រធានបទ​
Active discussions

ចំណងជើងកែប្រែ

ចំណងជើង​លោកគួរ​សរសេរ គូវែត វិញ ព្រោះ​ខ្មែរ​សរសេរ គូវែត យ៉ាង​នេះ​យូរ​ណាស់​មក​ហើយ។ --ទឹម បឿន ម៉ោង០៣:០៤ ថ្ងៃពុធ ទី២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៨ (UTC)

ត្រឡប់ទៅទំព័រ "គុយវ៉ែត"។