ខែវិច្ឆិកាជាខែទី ១១នៃឆ្នាំ គិតតាមប្រតីទិនសុរិយគតិ នៅបន្ទាប់ពី ខែធ្នូ និងនៅពីមុខខែតុលា។ ក្នុងខែនេះអាកាសធាតុមានភាព ត្រជាក់ស្រដៀង នឹងខែកញ្ញាផងដែល ។ ខែនេះអាកាសធាតុ មានភាពត្រជាក់ខ្លាំងនៅពេលយប់ តែជាខែដែលផ្តល់អំណោយ ផលដល់ការទេសចរណ៍កំសាន្ត ព្រោះមិនសូវសំបូរភ្លៀងនោះទេ ។ ក្នុងថ្ងៃទី៩ ខែវិច្ឆិកាគឺជាថ្ងៃដ៏ពិសេសនៅប្រទេសកម្ពុជា ដែលគេបានប្រារព ទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ ។

ព្រឹត្តិការណ៍កែប្រែ

• ០២, ០៣, ០៤ ព្រះរាជពិធីបុណ្យអ៊ុំទូក បណ្តែតប្រទីប សំពះព្រខែ និងអកអំបុក
• ០៩ ទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ