ឃុំព្រៃអំពកស្ថិតនៅក្នុងស្រុកគិរីវង់ ខេត្តតាកែវ មាន៩ភូមិ [១]

សូមមើលផងដែរ កែប្រែ

ប្រភព កែប្រែ