ឃុំម្កាក់(ស្រុកសិរីសោភ័ណ)

(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ឃុំម្កាក់)

ឃុំម្កាក់(ស្រុកសិរីសោភ័ណ)ជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកសិរីសោភ័ណ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។ ឃុំម្កាក់(ស្រុកសិរីសោភ័ណ)នេះមាន ភូមិ[១]

កូដភូមិ ភូមិ ជាអក្សរឡាតាំង
01060401 ម្កាក់ Mkak
01060402 ក្បាលស្ពាន Kbal Spean
01060403 តាម៉ា Ta Ma
01060404 គោកលៀប Kouk Lieb
01060405 ឈូក Chhuk
01060406 ដូនឡី Doun Lei
01060407 បែកចាន Baek Chan

ឯកសារយោង

កែប្រែ

សូមមើលផងដែរ

កែប្រែ