សង្កាត់ស្វាយប៉ោ

ឃុំ​ក្នុង​ខេត្ត​បាត់ដំបង ប្រទេស​កម្ពុជា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ឃុំស្វាយប៉ោ)

ឃុំស្វាយប៉ោ ស្រុកសង្កែ ខេត្តបាត់ដំបង។ ជាឃុំកំណើតរបស់ លោកស្រី ហួយ មាស
សង្កាត់ស្វាយប៉ោជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង។ សង្កាត់ស្វាយប៉ោនេះមាន៤ភូមិ[១]

កូដភូមិ ភូមិ ជាអក្សរឡាតាំង
០២០៣១០០១ ព្រែកមហាទេព Preaek Moha Tep
០២០៣១០០២ កំពង់ក្របី Kampong Krabei
០២០៣១០០៣ ២០ ឧសភា Mphey Osakphea
០២០៣១០០៤ កម្មករ Kammeakkar

សូមមើលផងដែរ

កែប្រែ

ឯកសារយោង

កែប្រែ
  1. វិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ http://www.stats.nis.gov.kh/areaname/vill_pro02.htm[តំណភ្ជាប់ខូច]