បើកបញ្ជីមេ

អ្នកថតរូបល្បីៗកែប្រែ

ូអ្នកថតរូបជាច្រើននៅលើពិភពលោក ដែលធ្វើការនៅក្នុងសង្គ្រាម ។​

Commons-logo.svg
វិគីមេឌា Commons មានមេឌា​ដែលបានទាក់ទងនឹង:

ទំព័រ​ក្នុង​ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្រុម "អ្នកថតរូប"

ទំព័រចំនួន៦ក្នុងចំណោមទំព័រសរុប ៦ ដូចខាងក្រោមស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះ។