ជំនួយ:របារឧបករណ៍កែប្រែ

របារឧបករណ៍កែប្រែ (Edit toolbar)នេះដំណើរការក្នុង Internet Explorer, Mozilla Suite/SeaMonkey, Firefox, Konqueror, Safari និង Opera។

មុខងារនៃរូបភាពតំណាងនីមួយៗ

រូបភាពតំណាង មុខងារ កូដបង្ហាញពេលកំពុងកែប្រែ លទ្ធផលលើទំព័រ
  អក្សរដិត '''អក្សរដិត ''' អក្សរដិត
  អក្សរទ្រេត ''អក្សរទ្រេត'' អក្សរទ្រេត
  តំណ​ភ្ជាប់ [[ស៊ីន ស៊ីសាមុត]] ស៊ីន ស៊ីសាមុត
  ចំណងជើងរងនៃអត្ថបទ ==ចំណងជើងរងនៃអត្ថបទ==

ចំណងជើងរងនៃអត្ថបទ

  បញ្ចូលរូបភាព [[រូបភាព:រូបភាព.jpg]]  
  បិទ​កូដ​វិគី <nowiki><b>បញ្ចូល​អត្ថបទគ្មានទម្រង់​នៅទីនេះ</b></nowiki> <b>បញ្ចូល​អត្ថបទគ្មានទម្រង់​នៅទីនេះ</b>
  ចុះ​ហត្ថលេខា​នៅ​ពេល​ពិភាក្សា (ជាមួយកាលបរិច្ឆេទ) ~~~~ សមាជិក​ឧទាហរណ៍ ម៉ោង១២:៣២ ថ្ងៃអង្គារ ទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១១ (UTC)[ឆ្លើយតប]
  ធ្វើ​ការ​បញ្ជូន​បន្ត ពី​ទំព័រ​មួយ ទៅ​ទំព័រ​មួយ​ទៀត ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ #REDIRECT [[ដាក់ចំណងជើង]] Preview a redirect page
  ធ្វើ​ការ​ចុះ​បន្ទាត់ ឃ្លាពីមុខ<br />abc ឃ្លាពីមុខ
abc
  និទស្សន្ត និទស្សន្ត<sup>១</sup> និទស្សន្ត
  សន្ទស្សន៍ សន្ទស្សន៍<sub>១</sub> សន្ទស្សន៍
  អក្សរតូច នេះ​គឺ​ជា<small>អក្សរ​តូច</small> នេះ​គឺ​ជាអក្សរ​តូច
  អក្សរ​ធំ នេះ​គឺ​ជា<big>អក្សរ​ធំ</big> នេះ​គឺ​ជាអក្សរ​ធំ
  សាល​រូប​ភាព

<gallery>
abc
</gallery>

មិនទាន់មានការបង្ហាញទេ
  បញ្ចូលតារាង

{| class="wikitable" |- ! ក្បាលលើទី១ ! ក្បាលលើទី២ ! ក្បាលលើទី៣ |- | ជួរឈរទី១ក្នុងជួរដេកទី១ | ជួរឈរទី២ក្នុងជួរដេកទី១ | ជួរឈរទី៣ក្នុងជួរដេកទី១ |- | ជួរឈរទី១ក្នុងជួរដេកទី២ | ជួរឈរទី២ក្នុងជួរដេកទី២ | ជួរឈរទី៣ក្នុងជួរដេកទី២ |}

ក្បាលលើទី១ ក្បាលលើទី២ ក្បាលលើទី៣
ជួរឈរទី១ក្នុងជួរដេកទី១ ជួរឈរទី២ក្នុងជួរដេកទី១ ជួរឈរទី៣ក្នុងជួរដេកទី១
ជួរឈរទី១ក្នុងជួរដេកទី២ ជួរឈរទី២ក្នុងជួរដេកទី២ ជួរឈរទី៣ក្នុងជួរដេកទី២
  បញ្ជី​តាម​លំដាប់

# សរសេរជួរទី១
# សរសេរជួរទី២
# សរសេរជួរទី៣

  1. សរសេរជួរទី១
  2. សរសេរជួរទី២
  3. សរសេរជួរទី៣
  បញ្ជី​មិន​តាម​លំដាប់

* សរសេរជួរទី១
* សរសេរជួរទី២
* សរសេរជួរទី៣

  • សរសេរជួរទី១
  • សរសេរជួរទី២
  • សរសេរជួរទី៣
  សម្រាប់​ចូល​បន្ទាត់​ម្ដង​មួយ​កថាខណ្ឌ

:សរសេរជួរទី១
::សរសេរជួរទី២

សរសេរជួរទី១
សរសេរជួរទី២
  ការ​ស្វែង​រក​ពាក្យ​ក្នុង​ប្រអប់​កែ​ប្រែ​អត្ថបទ ហើយ​អាច​រក​ហើយ​ព្រម​ទាំង​ជំនួស​ផង​ដែរ
  ឯកសារយោង ប្រាសាទ​អង្គរ​វត្ត មាន​ទីតាំង​ស្ថិត​នៅ​ឯ ខែត្រ​សៀម​រាប។<ref>[[សៀមរាប]]</ref><br/> ប្រទេស​កម្ពុជា​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ទ្វីប អាស៊ី​អាគ្នេយ៍។ <ref>[[ប្រទេសកម្ពុជា]]</ref><br/> <big>បញ្ជី​ឯកសារ​យោង</big> {{reflist}} ប្រាសាទ​អង្គរ​វត្ត មាន​ទីតាំង​ស្ថិត​នៅ​ឯ ខែត្រ​សៀម​រាប។[១]

ប្រទេស​កម្ពុជា​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ទ្វីប អាស៊ី​អាគ្នេយ៍។ [២]
បញ្ជី​ឯកសារ​យោង

សូមមើលផងដែរ