ស្ដេចឌុយ តាន់ (Vietnamese: Duy Tân ១៩ ខែកញ្ញា ១៩០០ - ២៦ ខែធ្នូ ១៩៤៥)ជា​ក្សត្រទី១១ របស់យួននៅក្រោមរាជវង្សង្វៀន​ គ្រងរាជ្យពីឆ្នាំ១៩០៧ ដល់ ១៩១៦ ក្នុងអាយុ7ឆ្នាំ (តំណាលគ្នា នឹងស្ដេចចុងក្រោយរបស់ចិន) ត្រូវនិរទេសទៅកោះ រេអ៊ុយនីយ៉ុង នៅមហាសមុទ្រឥណ្ឌា និងបានស្លាប់ដោយការធ្លាក់យន្ដហោះឆ្នាំ១៩៤៥ នៅអាហ្វ្រិកកណ្ដាល ក្នុងដំណើរមកវៀតណាមវិញ។

ឌុយ តាន់