សម្ដេចព្រះភគវតី ព្រះស្រីសុជាតា

(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី និព្វានបាទ)

សម្ដេចព្រះភគវតី ព្រះស្រីសុជាតា (គ.ស. ១៧៤៧ ដល់ គ.ស. ១៧៤៨)គឺ សម្តេចព្រះរាជអគ្គមហេសីនៃព្រះបាទស្រីធម្មរាជា (អង្គឥមទី២) ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាសម័យឧដុង្គ ព្រះនាងទ្រង់គឺជាព្រះរាជបុត្រីរបស់ព្រះបាទជ័យជេស្ឋាទី៣ ឬ អង្គស៊ូ[១]

សម្ដេចព្រះភគវតី ព្រះស្រីសុជាតា
រជ្ជកាលគ.ស. ១៧៤៧ ដល់ គ.ស. ១៧៤៨
រាជ្យមុនសម្ដេចព្រះភគវតី ព្រះមហាក្សត្រី
រាជ្យបន្តសម្ដេចព្រះភគវតី ព្រះឯកក្សត្រី
ស្វាមី/មហេសីព្រះបាទស្រីធម្មរាជា (អង្គឥមទី២)
បច្ឆាមរណនាម
សម្ដេចព្រះភគវតី ព្រះស្រីសុជាតា
សាសនាព្រះ​ពុទ្ធសាសនា

ឯកសារយោង

កែប្រែ
  1. Jacobsen, Trudy (2008). Lost Goddesses: The Denial of Female Power in Cambodian History. NIAS Press. ល.ស.ប.អ. 978-87-7694-001-0.