ប្រាសាទក្បាលគោ

ប្រាសាទក្បាលគោ ជាប្រាសាទដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុង ភូមិក្បាលគោ ឃុំរមៀត ស្រុកភ្នំរុង ខេត្តបុរីរម្យ