ប្រាសាទនាងរង

ឈ្មោះ:
ប្រាសាទនាងរង
ឧទ្ទិសថ្វាយ: ព្រះឥសូរ ព្រះវិស្ណុ
ស្ថាបត្យកម្ម: ខ្មែរ
ទីតាំង:

ប្រាសាទនាងរង ជាស្ថាបត្យកម្មខ្មែរនៅសម័យមហានគរ ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅ ស្រុកនាងរង ខេត្តនគររាជ

មើលផងដែរ

កែប្រែ