ប្រាសាទភូមិសម្បូណ៍

ប្រាសាទភូមិសម្បូណ៍

ប្រាសាទភូមិសម្បូណ៍

ឈ្មោះ: ប្រាសាទភូមិសម្បូណ៍
អ្នកកសាង: ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី២
ស្ថាបត្យកម្ម: រចនាបថបាពួន
ទីតាំង:
ប្លង់នៃប្រាសាទភូមិសម្បូណ៍

មើលផងដែរ

កែប្រែ