ផ្កាទទឹម (អង់គ្លេស: Pomegranate flower) នាមសព្ទ (សំ-ទាឌិម-ឌាឌិម ឬ ឌាលិម ) ផ្កាមួយប្រភេទ ដែលមានដើមតូចម្ពស់ ពី៥ ទៅ១០ ម៉ែត្រ ផ្ការបស់វាមានពណ៌ក្រហមភ្លឺ និងមានទំហំប្រហែល ៣ cm ដើមជាប្រភេទជាដំណាំស្រុក គ្រាប់ខាងក្នុងផ្លែសម្បុរក្រហមព្រឿង ប្រើជាចំណីស្រស់ មានអយុកាលរស់បាន ២០០ ឆ្នាំ ។ ឈ្មោះត្បូងពណ៌ក្រហមប្រហែលនឹងគ្រាប់ទទឹម ហៅថា ត្បូងទទឹម (ម.ព បទ្មរាគ និង បទុមរាគ ផង ) ។ [១]

ផ្កាទទឹម
Pomegranate (Khmer: Torteom flower)

ឯកសារយោង

កែប្រែ
  1. វចនានុក្រមខ្មែរ សម្ដេចសង្ឃរាជ ជួន ណាត ឆ្នាំ ១៩៩៣ dict.anth.com