ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "អេស៊ីប"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
(ដើម្បីអោយងាយស្វែងរក)
ប្រទេសអេហ្សីបគឺជាប្រទេសមួយដែលល្បីល្បាញមានអរ្យធម៌បុរាណប្រទេសអេហ្សីបបុរាណ និងមានបូនីយស្ថាននីល់ពីភពលោកដ៏ល្បីល្បាញរាប់បញ្ចូលទាំងហ្គីហ្សា[[ពីរ៉ាមីតដ៏]]អស្ច្យចារ និងហ្គីហ្សាស្ពីនដ៏ធំ។ ខាងត្បូងទីក្រុងលុចសឺរមានវត្ថុបុរាណដែលសល់ពីសម័យបុរាណច្រើន ដូចជាប្រាសាទការណាក់ និងជ្រលងភ្នំរបស់សេ្តច។ ប្រទេសអេហ្សីបគឺជាប្រទេសដែលមើលទៅ ធំទូលាយនៃនយោបាយដ៏សំខាន់និងវប្បធម៌ជាតិនៃអាស៊ីខាងលិច។
[[ml>ഈജിപ്റ്റ്‌]]
===បំណែងចែករដ្ឋបាល===
{{Main|អាណាភិបាលនៃអេហ៊្សីប|តំបន់នៃអេហ៊្សីប}}
[[File:Egypt Governorates.png|right|thumb]]
 
អេហ៊្សីបត្រូវបានបែងចែកជា២៧[[អាណាភិបាលនៃអេហ៊្សីប|អាណាភិបាល]] ។ អាណាភិបាលទាំងនេះត្រូវបែងចែកបន្តទៀតជា[[តំបន់នៃអេហ៊្សីប|តំបន់]] ។ តំបន់ទាំងនោះមានទីប្រជុំជន និងភូមិនានា ។ អាណាភិបាលនីមួយៗមានទីរួមមួយ ជួនកាលដាក់ឈ្មោះដូចជាអាណាភិបាលដែរ​ ។
 
ខែមេសា២០០៨ Cairo និង Giza ត្រូវបានគេបែងចែកជា៤អាណាភិបាល ដោយមានឈ្មោះអាណាភិបាល Cairo, Giza, ៦តុលា និង Helwan ។ ក្នុងពេលដូចគ្នានៃខែមេសា២០១១ អាណាភិបាល៦តុលា និង Helwan ត្រូវបានចងសម្ព័ន្ធទៅក្នុង Giza និង Cairo រៀងៗខ្លួន ។<ref>{{cite web|url=http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/0/10037/Egypt/Egypts-PM-centralises-Helwan-and--October-governor.aspx |title=Egypt's PM centralises Helwan and 6&nbsp;October&nbsp;governorates|publisher=Ahram Online|date=14 April 2011 |accessdate=25 July 2011}}</ref> In 2009, the city of Luxor was declared an independent governorate.
 
The ''[[Upper Egypt|Upper]]'' governorates are located south of Cairo, while the ''[[Lower Egypt|Lower]]'' governorates are located in the [[Nile Delta|Delta of the Nile]], north of Cairo.
 
{| style="background:none; font-size:95%;" cellspacing="0" cellpadding="0"
|- valign="top"
|
{| class="wikitable"
|-
! អាណាភិបាល !! ទីរួម !! ទីតាំង
|-
| [[Al Iskandariyah Governorate|Alexandria]] || [[Alexandria]] || Northern
|-
| [[Aswan Governorate|Aswan]] || [[Aswan]] || Upper
|-
| [[Asyut Governorate|Asyut]] || [[Asyut]] || Upper
|-
| [[Beheira Governorate|Beheira]] || [[Damanhur]] || Lower
|-
| [[Beni Suef Governorate|Beni Suef]] || [[Beni Suef]] || Upper
|-
| [[Cairo Governorate|Cairo]] || [[Cairo]] || Middle
|-
| [[Dakahlia Governorate|Dakahlia]] || [[Mansura]] || Lower
|-
| [[Damietta Governorate|Damietta]] || [[Damietta]] || Lower
|-
| [[Faiyum Governorate|Faiyum]] || [[Faiyum]] || Upper
|-
| [[Gharbia Governorate|Gharbia]] || [[Tanta]] || Lower
|-
| [[Giza Governorate|Giza]] || [[Giza]] || Upper
|-
| [[Ismailia Governorate|Ismailia]] || [[Ismailia]] || Canal
|-
| [[Kafr el-Sheikh Governorate|Kafr el-Sheikh]] || [[Kafr el-Sheikh]] || Lower
|-
| [[Luxor Governorate|Luxor]] || [[Luxor]] || Upper
|}
|
{| class="wikitable"
|-
! អាណាភិបាល !! ទីរួម !! ទីតាំង
|-
| [[Matruh Governorate|Matruh]] || [[Mersa Matruh]] || Western
|-
| [[Minya Governorate|Minya]] || [[Minya, Egypt|Minya]] || Upper
|-
| [[Monufia Governorate|Monufia]] || [[Shibin el-Kom]] || Lower
|-
| [[New Valley Governorate|New Valley]] || [[Kharga]] || Western
|-
| [[North Sinai Governorate|North Sinai]] || [[Arish]] || Sinai
|-
| [[Port Said Governorate|Port Said]] || [[Port Said]] || Canal
|-
| [[Qalyubia Governorate|Qalyubia]] || [[Banha]] || Lower
|-
| [[Qena Governorate|Qena]] || [[Qena]] || Upper
|-
| [[Red Sea Governorate|Red Sea]] || [[Hurghada]] || Eastern
|-
| [[Sharqia Governorate|Sharqia]] || [[Zagazig]] || Upper
|-
| [[Sohag Governorate|Sohag]] || [[Sohag]] || Upper
|-
| [[South Sinai Governorate|South Sinai]] || [[el-Tor]] || Sinai
|-
| [[Suez Governorate|Suez]] || [[Suez]] || Canal
|}
|style="padding-top:8px;"|
|}
 
 
[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ប្រទេសអេហ្ស៊ីប]]
២៨៦៧៥

កំណែប្រែ