សម្រាប់ភាសាដទៃ សូមមើលវិគីភីឌា:បាបេល
Nisetpdajsankha! សូមស្វាគមន៍មកកាន់វិគីភីឌាភាសាខ្មែរ!
ជម្រាបសួរ Nisetpdajsankha! វីគីភីឌាភាសាខ្មែរសូមស្វាគមន៍! វិគីភីឌាភាសាខ្មែរ បានចាប់ផ្តើមនៅឆ្នាំ២០០៥។​

ហើយបច្ចុប្បន្ននេះវិគីជាភាសាខ្មែរមានតែ៤ប៉ុណ្ណោះ មួយគឺវិគីភីឌា និង៣គម្រោងទៀតគឺ៖ វិគីនានុក្រម, វិគីសៀវភៅ និងវិគីបណ្ណាល័យ
ជាថ្មីម្ដងទៀត សូមថ្លែងអំណរអរគុណចំពោះ ការរួមចំនែករបស់លោកអ្នក។ ខាងក្រោមនេះ គឹជាសេចក្ដីណែនាំ និងជំនួយមួយចំនួនសម្រាប់អ្នកចំណូលថ្មី៖

ជួយយ៉ាងណា ជួយយ៉ាងណា វិគីភីឌាជាភាសាខ្មែរ បំណង
កិច្ចការ កិច្ចការ ទំព័រហាត់ ហាត់នៅទីនេះ
របៀបវិគីមីឌាសម្រាប់វិគីភីឌាភាសាខ្មែរ Guide ChatKhmer​​ For no-Khmer speakers
ស្ថានទូតវិគីមីឌា Embassy Download the Fonts. Download the Fonts
ច្បាប់របស់វិគីភីឌា ច្បាប់របស់វិគីភីឌា ជំនួយ ទំព័រជំនួយ

យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នករីករាយក្នុងការចូលរួមចំណែក ជួយកែលម្អវិគីភីឌាភាសាខ្មែរ។ សូមចុះហត្ថលេខារបស់លោកអ្នក នៅពេលពិភាក្សា ដោយវាយសញ្ញា (~~~~) ដែលវានឹងបញ្ចូលឈ្មោះនិងកាលបរិច្ឆេទរបស់លោកអ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ សូមជូនពរអ្នកជួបតែសំណាងល្អគ្រប់ៗពេល។ --វ័ណថារិទ្ធ ម៉ោង១៥:០៩ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១២ (UTC)Reply


នេះគឺជាទំព័រការពិភាក្សារបស់លោកអ្នក។​


បើសិនបងប្អូនមិត្តរួមភាសាខ្មែរទាំងឡាយចង់ពិភាក្សានឹងខ្ញុំបាទ លោកអ្នកអាច បញ្ចូលកូដដូចនេះ ==(កម្មវត្ថុ រឺ ប្រធានបទចង់ពិភាក្សាត្រង់ចន្លោះកូដសញ្ញាស្មើទាំងពីរគូនេះ)== ដាក់នៅពីលើគេបង្អស់ជាការស្រេចរួចហើយចុះហត្ថលេខា (Nisetpdajsankha (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០៩:០៧ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ (UTC)) ដើម្បីវារត់ទៅ notification រំលឹកខ្ញុំ។Reply

សួស្ដី!

កែប្រែ

រីករាយណាស់ដែលបានចូលរួមចំណែកទាំងអស់គ្នានៅទីនេះ! សូមបង្កើតទំព័រអ្នកប្រើប្រាស់ របស់ Nisetpdajsankha ហើយសូមណែនាំខ្លួនខ្លះៗ ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ផង។ អរគុណ! --វ័ណថារិទ្ធ ម៉ោង០៥:៤៦ ថៃ្ងព្រហស្បតិ៍ ទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១ (UTC)

ចំពោះ Nisetpdajsankha

កែប្រែ

ខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលលោកបានសរសេរអត្តបទយ៉ាងច្រើន ក្នុង វីគីភីឌាភាសាខ្មែរ ប៉ុន្តែសូមលោកសរសេរជាភាសាខ្មែរបានទេ? ខ្ញុំគិតថាវាជាការល្អ បើលោកសរសេរជាភាសាខ្មែរ ព្រោះមានអ្នកអានជាច្រើនដែលចង់អានជាភាសាខ្មែរ ខ្ញុំបានសាកល្បងបកប្រែអត្តបទលោកអំពី ឆឹន (នគរ)‎ ជាភាសាខ្មែរហើយ សូមជួយសំរួលផង។
--អ្នកប្រើប្រាស់:Lang bunleng ម៉ោង១៣:៤៦ ថៃ្ងព្រហស្បតិ៍ ទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១១ (UTC+7)

Article requests

កែប្រែ

Do you speak English?

Is it alright if I ask you if you are willing to do article requests on the Khmer Wikipedia? WhisperToMe ម៉ោង០៥:៣៦ ថៃ្ងព្រហស្បតិ៍ ទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១១ (UTC)

What article do you want me to request on the Khmer Wikipedia ?(ម៉ោង០៨:៣៦ ថៃ្ងព្រហស្បតិ៍ ទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១១ (UTC))

There are four:
en:Seattle Public Schools: http://www.seattleschools.org/area/bfc-loc/localized-forms.dxml?listpath=/cambodian/
en:School District of Philadelphia: http://www.philasd.org/khmer/
en:Long Beach Unified School District: http://www.lbusd.k12.ca.us/Khmer/
en:Mobile County Public School System: http://www.mcpss.com/?PN=Pages&SubP=Level1Page&DivisionID=2182&PageID=3520
All four should link to the districts' documents in the Khmer language
Thank you,
WhisperToMe ម៉ោង២២:៣២ ថៃ្ងព្រហស្បតិ៍ ទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១១ (UTC)

So, you want me translate them only the titles of article or the whole article ?(Nisetpdajsankha ម៉ោង០២:១១ ថ្ងៃសុក្រ ទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១១ (UTC))Reply

Well, look on the Khmer websites of those districts (they have many school documents and pages in Khmer) and see what names in Khmer they use. Use those names as the article titles (unless the Khmer they use is flat out incorrect). For each of the four, all you need to do is make a short stub with two to three paragraphs. Make sure you link the school district articles from the articles of the cities (Seattle, Philadelphia, Long Beach, and Mobile, Alabama) - And for Mobile County, also link from an article about Mobile County, Alabama. If those city articles do not exist, please create stubs (about two to three paragraphs each) for each city. If the county doesn't have one in Khmer, please create an article about the county. WhisperToMe ម៉ោង០៣:០២ ថ្ងៃសុក្រ ទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១១ (UTC)Reply

I created already

  1. ‎Seattle Public Schools(សាលារដ្ឋស៊ីតថល)
  2. ‎School District of Philadelphia(សាលាស្រុកភីឡាដេលផ្យា)
  3. ‎Long Beach Unified School District(សាលាស្រុកសាមគ្គីភាពឡងប៊ិច)
  4. Mobile County Public School System(សាលាប្រព័ន្ធសាលារដ្ឋស្រុកម៉ូបាល)

(Nisetpdajsankha ម៉ោង០៤:២៦ ថ្ងៃសុក្រ ទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១១ (UTC))Reply

Thank you so much for making the school district articles! I very much appreciate it!

Would it be alright if you made short stubs on the cities that don't yet have Khmer articles?

Please link the school district articles from the city articles

Thank you, WhisperToMe ម៉ោង២២:៥៩ ថ្ងៃសុក្រ ទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១១ (UTC)Reply

Thanks for doing Seattle! I look forward to seeing the other four done too :) WhisperToMe ម៉ោង០៦:៣១ ថ្ងៃអង្គារ ទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១១ (UTC)Reply

When I have free time I will do them more for you. (Nisetpdajsankha ម៉ោង០៩:១២ ថ្ងៃអង្គារ ទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១១ (UTC))Reply

That's fine :) - Please let me know when you get the free time to do more :) WhisperToMe ម៉ោង២៣:១៩ ថ្ងៃអង្គារ ទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១១ (UTC)Reply
Thank you for getting more done! After Mobile County, Alabama, I am listing some potential articles related to Cambodian people and the Cambodian diaspora at ការពិភាក្សា:ទំព័រដើម#Article_requests_on_Cambodian_diaspora - Whenever you are ready, if you want, you are welcome to start on these :)
WhisperToMe ម៉ោង២៣:០០ ថ្ងៃសុក្រ ទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១១ (UTC)Reply

Mr.Whisper when I do about county i wil do eat for you one by one as I can may be i'm a little slow sory, did u mind me Mr.??

Hey, that's fine. Please take your time.:) - Thank you for your help! :) WhisperToMe ម៉ោង១៧:៣១ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១១ (UTC)Reply
Hi! Just checking in to see how the translations are going so far... WhisperToMe ម៉ោង០១:៥៦ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១១ (UTC)Reply

Thank you for starting the Lowell, Massachusetts school district article! WhisperToMe ម៉ោង០៤:៤៧ ថ្ងៃពុធ ទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១១ (UTC)Reply

Oh, Never mind Mr.(Nisetpdajsankha ម៉ោង០៥:០៨ ថ្ងៃពុធ ទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១១ (UTC))Reply

Hi again, Niset! How have things been going so far? If you make any more articles, please let me know :) WhisperToMe ម៉ោង០៧:០៥ ថ្ងៃពុធ ទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១១ (UTC)Reply

If I make them , I'll tell you. (Nisetpdajsankha ម៉ោង១០:៤១ ថ្ងៃពុធ ទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១១ (UTC))Reply

Ok :) WhisperToMe ម៉ោង០១:២៩ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១១ (UTC)Reply

សំណើអោយឈរឈ្មោះជាអភិបាល

កែប្រែ

សួស្ដី និស្សិតផ្ដាច់សង្ខារ។ ខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលបាន​ឃើញសកម្មភាពដ៏សកម្ម​របស់អ្នកនៅក្នុងវិគីភីឌីឌាភាសាខ្មែរ​នេះ។ ខ្ញុំសូមកោតសរសើរអ្នក​ ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតំលៃ​មកជួយកសាងវិគីភីឌាដែលកំពុងទន់ជ្រាយនេះ។ អ្នកជាមនុស្សមានទេពកោសល្យ ហេតុនេះខ្ញុំសូមស្នើអោយអ្នកឈរឈ្មោះជាអភិបាលវិគីភីឌានេះតើបានទេ? អ្នកអាចឈរឈ្មោះដោយឧទេសនាមខ្លួនអ្នកនៅលើទំព័រវិគីភីឌា:សុំជា​អ្នក​គ្រប់គ្រង។ សូមអរគុណ។--គីមស៊្រុន ម៉ោង១៦:១៦ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១១ (UTC)Reply

ប្រហែលជាខ្ញុំមិនអាចធ្វើកើតទេសូមអរគុណចំពោះការស្នើសុំ របស់លោកខ្ញុំមិនសូវមានពេលទេ សូមអរគុណបំណងល្អខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ធ្វើជាអ្នកប្រើប្រាស់ធម្មតាវិញ ។(Nisetpdajsankha ម៉ោង១៦:៣៣ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១១ (UTC))Reply

New source

កែប្រែ

Niset, I found http://chinese.jeju.go.kr/files/file/multicultural%20family/Guidebook%20for%20Living%20in%20Korea%20for%20Foreigners%20_Khmer.pdf - This is from the South Korean government. You can use it to cite basic facts about South Korea on the Cambodian Wikipedia WhisperToMe (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០៤:៤៥ ថ្ងៃពុធ ទី០៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១២ (UTC)Reply

Oh, ok I get it thank you for every thing u share to me. (Nisetpdajsankha (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១៦:៥២ ថៃ្ងព្រហស្បតិ៍ ទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១២ (UTC))

You are welcome :) - I'll let you know if I find any more reliable sources in Khmer WhisperToMe (ការពិភាក្សា) ម៉ោង២៣:១៩ ថៃ្ងព្រហស្បតិ៍ ទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១២ (UTC)

Here's another - It is a Philadelphia fire department home safety checklist in Cambodian: http://www.phila.gov/fire/pdfs/Home%20Fire%20Safety%20Checklist%2007-09%20%28Cambodian%29.pdf - What is the Camabodian text used for "Philadelphia fire department"? WhisperToMe (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០៦:០៤ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១២ (UTC)Reply

I found there is a Korean Wikipedia user who speaks fluent Khmer: ko:위키백과:대사관#km_-_.ED.81.AC.EB.A9.94.EB.A5.B4.EC.96.B4_.28.E1.9E.97.E1.9E.B6.E1.9E.9F.E1.9E.B6.E1.9E.81.E1.9F.92.E1.9E.98.E1.9F.82.E1.9E.9A.29 WhisperToMe (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១៦:៥៤ ថ្ងៃអង្គារ ទី៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១២ (UTC)Reply

Thank Wisper(Nisetpdajsankha (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១២:៣៨ ថៃ្ងព្រហស្បតិ៍ ទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១២ (UTC))

Another source: An internet safety campaign called "Faux Paws" which may be useful for an article about the internet. There is an English version: http://www.seattleschools.org/modules/groups/homepagefiles/cms/1583136/File/Departmental%20Content/health%20and%20safety/safety/fauxpaw.pdf - http://www.webcitation.org/6EPybpxfw -- But somebody at Seattle Public Schools (សាលារៀនសាធារណៈស៊ីតថល), Thoeuy Kong, translated it into Cambodian: http://www.seattleschools.org/modules/groups/homepagefiles/cms/1583136/File/Departmental%20Content/health%20and%20safety/safety/fauxpawscambodian.pdf - http://www.webcitation.org/6EPytsWrs WhisperToMe (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០៥:២៤ ថៃ្ងព្រហស្បតិ៍ ទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៣ (UTC)

Category

កែប្រែ

Would it be alright if you made a category called "School districts in the United States" - That way I can group all of the US school districts in one category WhisperToMe (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១៥:១៦ ថ្ងៃសុក្រ ទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១២ (UTC)Reply

I found that en:TonleSap Airlines doesn't have an article in Cambodian. It is a Cambodian airline with headquarters in Phnom Penh WhisperToMe (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១៩:៥៤ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ (UTC)Reply

This one, may need someone to help to translate or type to input into Khmer Wikipedia. Hmmmm!! (Nisetpdajsankha (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១៨:១៤ ថ្ងៃអង្គារ ទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ (UTC))Reply

Yep :) (and on top of that I'll see if I can find more useful sources written in Khmer) WhisperToMe (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០៨:៣៥ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី០៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៣ (UTC)Reply
http://www.civilaviation.gov.kh/law_civil_aviation.pdf - This is an online copy of Cambodia's civil aviation law WhisperToMe (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១០:២៨ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី០៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៣ (UTC)Reply

Koh Santepheap Daily

កែប្រែ

Is the Koh Santepheap Daily a newspaper? I found this article http://kohsantepheapdaily.com.kh/article/23801.html about the Long Beach, California Cambodia Town WhisperToMe (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១៦:០៤ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី០៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៣ (UTC) Thank you, world mate. (Nisetpdajsankha (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១១:៥១ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ (UTC))Reply

Hi, I'm from Myanmar(Burma). Can you write http://en.wikipedia.org/wiki/Bagan article in Khmer for me. I can also translate the article you want to write in Burmese. Thanks...

សួរស្ដី

កែប្រែ

ខ្ញុំឃើញអ្នកកែប្រែទំព័រ ចិត្តវិទ្យា។ តើអាចប្រាប់បានទេ ពាក្យដែលអ្នកកែជាពាក្យបច្ចេកទេសឬគ្រាន់តែជាពាក្យបកប្រែ? ដោយសារខ្ញុំពុំមានឯកសារយោងជាភាសាខ្មែរ ខ្ញុំព្យាយាមសរសេរជាពាក្យដែលងាយស្រួល។


(ថ្មី)

ខ្ញុំបានឃើញការឆ្លើយតបរបស់អ្នក។ដូចអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយខាងលើ ខ្ញុំព្យាយាមសរសេរជាពាក្យងាយស្រួលយល់ ជាជាង បកប្រែចំៗ ដោយសារពាក្យពាក្យទាំងនោះជាពាក្យបច្ចេកទេសបើបកប្រែចំៗនឹងពិបាកស្ដាប់ លើកលែងតែមានពាក្យបច្ចេកទេសនេះជាខ្មែរស្រាប់ ហេតុដូចនេះទើបខ្ញុំសួរបញ្ជាក់។

ឧទា៖

-Comparative psychology refers to the scientific study of the behavior and mental processes of non-human animals, especially as these relate to the phylogenetic history, adaptive significance, and development of behavior.

-Developmental psychology is the scientific study of changes that occur in human beings over the course of their life span.

-Personality psychology is a branch of psychology that studies personality and its individual differences.

នោះហើយវាគឺជាការប្រៀបធៀបចិត្តសាស្ត្រនៃសត្វទាំងនោះជាមួយមនុស្ស ។(Nisetpdajsankha (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១៤:១៤ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៣ (UTC))Reply

Source on flooding: Video from King County, Washington

កែប្រែ

I found a source in Khmer on Flooding (the Khmer Wikipedia does not yet have an article on en:Flood AFAIK):

It is from the government of King County, Washington, United States WhisperToMe (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១៩:២៨ ថ្ងៃសុក្រ ទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣ (UTC)Reply

You can ask someone else, I'm sorry if i have time enough, I will help u. (Nisetpdajsankha (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០២:៤២ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣ (UTC))Reply

Ok :) - Do you know who else is available? WhisperToMe (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០២:១៣ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣ (UTC)Reply

ភាសាបាស្តូ

កែប្រែ

សួស្តីលោក Nisetpdajsankha។ ខ្ញុំឃើញថាលោកបានប្តូរទំព័រខ្ញុំពី ភាសាបាស្តូជា ភាសាប៉ាស្តូ។ http://www.unicode.org/cldr/charts/by_type/code_lists.languages.html បើលោកសរសេរតាមហ្គូហ្គលសាកមើល អាចឃើញច្បាស់ថា ជាផ្លូវការ ភាសា(پښتو) សរសេរថា ភាសាបាស្តូ មិនមែនប៉ាស្តូទេ។ ខ្ញុំបាទសុំលោកNisetpdajsankha ផ្លាស់ប្តូរជាភាសាបាស្តូវិញ។ សូមអរគុណ។

ខ្ញុំសរសេរតាម អក្ខរក្រមសំឡេងអន្តរជាតិ បើតាមgoogle translate មិនប្រាកដថាត្រូវទាំងអស់នោះទេ ហើយខ្ញុំសរសេរនេះផ្អែក លើ ការកត់សូរតាមភាសាដើម ហើយពាក្យនេះមិនទាន់មាននៅក្នុងការអនុម័តរបស់ គណៈកម្មាជាតិភាសាខ្មែរឡើយ យើងគួរកត់តាមសូរវិញប្រហែលជាត្រឹមត្រូវជាង បើលោកមិនពេញចិត្តអាចប្ដូរទៅទំព័រដើមវិញ ព្រោះអីជារបស់លោក។ (Nisetpdajsankha (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០០:២០ ថ្ងៃអង្គារ ទី១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៣ (UTC))Reply

Wiktionary

កែប្រែ

Hi there. Sorry for speaking in English ;c I really appreciate your work here and I want to help this language at Wiktionary. I don't see any users there. I'm trying to create an entry but because of the lack of knowledge of Khmer, it's quite difficult to create one. This is one of the entry wikt:Januari. Could you transliterate Jawi into Khmer and review it? Thanks in advance! --Malaysiaboy (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១០:២២ ថ្ងៃសុក្រ ទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥ (UTC)Reply

Ok you just give the meaning in English, I will help you and another way you should use Google Translate. (Nisetpdajsankha (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១២:២៨ ថ្ងៃសុក្រ ទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥ (UTC))Reply

Your work is good, nothing wrong Mr. Malasian. This word is From Javanese (ជ្វា) or Malaysian (ម៉ាឡេ) language? (Nisetpdajsankha (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១២:៣១ ថ្ងៃសុក្រ ទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥ (UTC))Reply

Januari is a Malay word and borrowed from English as you can see in the និរុត្តិសាស្ត្រ section. Jawi is the name of the writing that is used in Malay for example wikt:جانواري and Jawi is not Java. --Malaysiaboy (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០៨:៣៣ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥ (UTC)Reply
If unable to find the translation for Jawi, Arabic will do.--Malaysiaboy (ការពិភាក្សា) ម៉ោង២៣:៣២ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥ (UTC)Reply

Translating the interface in your language, we need your help

កែប្រែ
Hello Nisetpdajsankha, thanks for working on this wiki in your language. We updated the list of priority translations and I write you to let you know. The language used by this wiki (or by you in your preferences) needs about 100 translations or less in the priority list. You're almost done!
 
ដើម្បីបន្ថែមឬកែប្រែការបកប្រែសម្រាប់វិគីទាំងអស់ សូមប្រើប្រាស់ translatewiki.net ដែលជាគម្រោងបកប្រែវិគីមេឌា។

Please register on translatewiki.net if you didn't yet and then help complete priority translations (make sure to select your language in the language selector). With a couple hours' work or less, you can make sure that nearly all visitors see the wiki interface fully translated. Nemo ម៉ោង១៤:០៦ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥ (UTC)Reply

If I have time, I gonna try it. (Nisetpdajsankha (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១៤:១៣ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥ (UTC))Reply

How to say "school districts in the United States" in Khmer?

កែប្រែ

How do you say "school districts in the United States" in Khmer? I want to make a Khmer version of en:Category:School districts in the United States WhisperToMe (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១៦:២៨ ថ្ងៃសុក្រ ទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ (UTC) School districts refer to school administration system : en:ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ខណ្ឌរដ្ឋបាលសាលារៀននៅសហរដ្ឋ (Nisetpdajsankha (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១២:០៧ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ (UTC))Reply

Thank you so much! I'm going to establish ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ខណ្ឌរដ្ឋបាលសាលារៀននៅសហរដ្ឋ and I added the Cambodian to Commons:Category:School districts in the United States. Also, are you interested in making a Cambodian version of en:Eliza Butler Kirkbride School? It is an elementary school in Philadelphia which had a large number of Cambodian students and established a bilingual program in Cambodian. If you write it please link it to ខណ្ឌរដ្ឋបាលសាលាភីឡាដេលផ្យា. Thank you! WhisperToMe (ការពិភាក្សា) ម៉ោង២០:៣០ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ (UTC)Reply
Thank you so much for starting it! I went ahead and linked it to the district article by putting in a redirect WhisperToMe (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១៣:៥៧ ថ្ងៃអង្គារ ទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ (UTC)Reply
BTW you may like this article about a Cambodian man who became the principal (headmaster) of a high school in Philadelphia http://ki-media.blogspot.com/2012/09/a-former-cambodian-refugee-has-gained.html WhisperToMe (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១៤:០១ ថ្ងៃអង្គារ ទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ (UTC)Reply

Request for help

កែប្រែ

Good morning Nisetpdajsankha'! I am a Vietnamese wikipedian. Could you please help create a short article in km.wikipedia of en:Hoang Phuc Pagoda! Thank you very much for your help! អរគុណ​ច្រើន 113.161.220.139 ម៉ោង០៣:១៤ ថ្ងៃអង្គារ ទី០២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ (UTC)Reply

This Wikipedia is not Thai Language. It is Khmer Wikipedia. (Nisetpdajsankha (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១៤:២៥ ថ្ងៃអង្គារ ទី០២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ (UTC))Reply

Could you create a short article in km.wikipedia.org, please! Thank you very much for your help! I am sorry for wrong typing.

Pouvez-vous créer un court article ici, s'il vous plaît! Merci beaucoup pour votre aide!113.161.220.139 ម៉ោង០៣:៤៦ ថ្ងៃសុក្រ ទី១៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ (UTC)Reply

How does "km" mean "Thai"?
Unbelievable. Varlaam (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០៥:៥៧ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ (UTC)Reply

Khmer is missing

កែប្រែ

Sorry to bother you on your own page.

Khmer is missing from this page:
https://meta.wikimedia.org/wiki/There_is_also_a_Wikipedia_in_your_language
More than 100 languages are now listed.

Are you able to add one sentence?
Thank you, Varlaam (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០៥:៥៥ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ (UTC)Reply

Fantastic! Thanks very much for your help, Varlaam (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១៥:៣៣ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ (UTC)Reply

រណារម៉ាស៊ីន

កែប្រែ

Hi, Nisetpdajsankha. I have a question. Do you know the Khmer word for chainsaw? Thanks. —Stephen (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១២:៣១ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ (UTC)Reply

Chainsaw, in Khmer "រណាយន្ត" រឺ "រណាច្រវាក់". (Nisetpdajsankha (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១៣:៣៣ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ (UTC))Reply

Thank you so much! —Stephen (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១៣:០៩ ថ្ងៃអង្គារ ទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ (UTC)Reply

Ngam nguv

កែប្រែ

Nisetpdajsankha, I have another question. There is a Cambodian chicken soup called "ngam nguv", flavored with whole preserved lemons. How do you write ngam nguv in Khmer? I have seen these spellings, but which one is correct? ងាំងូវ, ងុាំង៉ូវ, ងុំាង៉ូវ, ណាំង៉ូវ, ងាំង៉ូវ. —Stephen (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០៣:៥២ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ (UTC) ង៉ាំង៉ូវ is the correct one, but it is not referred to chicken soup. This ង៉ាំង៉ូវ is kind of soaked-salt lemon in the jar. It tastes salty and acidity. When we cook used it into chicken soup, we called ស្ងោរមាន់ង៉ាំង៉ូវ , with another kind of soup like fish and anything else we call like ស្ងោរ....ង៉ាំង៉ូវ។ (Nisetpdajsankha (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០៤:០២ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ (UTC))Reply

Thanks, Nisetpdajsankha. —Stephen (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០៥:៣៩ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ (UTC)Reply
Another question, Nisetpdajsankha. Do you know where ង៉ាំង៉ូវ‎ comes from? The two parts, ង៉ាំ and ង៉ូវ, do not seem to mean anything. Does ង៉ាំង៉ូវ‎ come from some other language? —Stephen (ការពិភាក្សា) ម៉ោង២២:០២ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ (UTC)Reply

ង៉ាំង៉ូវ is just one word not be separated, may derive from Cantoness Chinese or Teochew Chinese.(Nisetpdajsankha (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០២:០៦ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី០៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ (UTC))Reply

Thank you, Nisetpdajsankha. —Stephen (ការពិភាក្សា) ម៉ោង២៣:០៦ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី០៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ (UTC)Reply

គេ

កែប្រែ

Nisetpdajsankha, what is the meaning of គេ in words such as ជាងគេ and ចុងគេ? Is គេ just a pronoun, like "they", "their"? —Stephen (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០៦:១០ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ (UTC)Reply

ជាងគេ is meaning looks like "-er/more-", it is a kind of Khmer comparative adjective, so in Khmer language always have this word គេ to compare to the both things គេ also indefinite pronoun use in form of comparative adjective with the whole thing not in level Superlative adjective. Other is ចុងគេ means the end, the top, but in Khmer language need to use the word គេ and គេ may be mean someone/ collection noun in English. We always use the word គេ as He/She/it to express pronoun. (Nisetpdajsankha (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០៧:០៣ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ (UTC)) Example:Reply

  • I live further in this village. ខ្ញុំរស់នៅឆ្ងាយជាងគេក្នុងភូមិនេះ។
  • She is more beautiful​ than others/someones. នាងល្អជាងគេ (equivalent other)។ គេ is indefinite pronoun.
  • She is someone's step wife. នាងជាប្រពន្ធចុងគេ។

I think my explanation can help you some, anyway, I think it is still not enough for you. Sorry, Stephen. (Nisetpdajsankha (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០៧:០៣ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ (UTC))Reply

Thank you, Nisetpdajsankha. I think I understand it. So ជាងគេ is something like "more than anyone" or "more than others". —Stephen (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០២:០០ ថ្ងៃសុក្រ ទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ (UTC)Reply

Article requests for Cambodia and US schools

កែប្រែ

Hi again! If you are interested in doing another Philadelphia school, would you be interested in writing a Cambodian article on en:Furness High School? The principal is a Cambodian American man, Daniel Peou.

Also if you want to write an article about a school in Cambodia, en:Lycée français René Descartes de Phnom Penh is the French school in Phnom Penh. Would you want to do that one too?

Thanks, WhisperToMe (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០៦:១០ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ (UTC)Reply

Dear, WhishperToMe, If have time I will do it, sorry for that (Nisetpdajsankha (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១៧:០២ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ (UTC))Reply

ហ្វៃហ្វា

កែប្រែ

Hi, Nisetpdajsankha. I have a question for you. The word ហ្វៃហ្វា was borrowed from Thai ไฟฟ้า (fayfaa). The usual Khmer pronunciation of ហ្វៃហ្វា is /vayvaa/. My question is this: does everyone pronounce ហ្វៃហ្វា like "vayvaa", or do some people say "fayfaa"? —Stephen (ការពិភាក្សា) ម៉ោង២១:៥៦ ថ្ងៃពុធ ទី០៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ (UTC)Reply

Translation request

កែប្រែ

Hello! May I ask you for a translation of the phrase Automatic refresh into ភាសាខ្មែរ? Thanks -XQV- (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១៨:៤៦ ថ្ងៃពុធ ទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ (UTC) បន្សាវិញស្វ័យប្រវត្តិ (Nisetpdajsankha (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១៦:៤៦ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ (UTC))Reply

Please add a license

កែប្រែ

You have added one or more file(s) with no license. All files need a license. Please check your uploads and make sure they all have a good source, author and license. If they do not have a license the files have to be deleted. You can see all files with no license in Category:Files with no license. Click the link in the top of the category and find your own name to see the files you uploaded. For questions please contact User:MGA73. -- MGA73bot (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១២:០៦ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ (UTC)Reply

Wikimania in Phnom Penh

កែប្រែ

Hey Nisetpdajsankha! We are coming together for Wikipedia:Meetup/Phnom Penh/August 2021 in Koh Pich, and it would be great if you join that you give us one of the 3 short TED-style talks about your involvement on Wikipedia as you seem to be the most committed user living in the Kingdom of Cambodia. You can contact me through Facebook (Will Conquer) or Telegram (+855 96 236 3478) for more info. Willuconquer (talk) 09:52, 4 August 2021 (UTC)