ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "សម្ដេចព្រះមហាឃោសានន្ទ"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
No edit summary
ព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គជាភាសាបាលីគឺ ឃោសនន្ន
ដែលមានន័យថា ជាមនុស្ស
ពោរពេញទៅដោយរីករាយក្រៃលែង។
ពពេញទៅដោយរីករាយក្រៃលែង។
ព្រះអង្គបានកើតនៅ[[ខេត្ត តាកែវ]] នៅ
[[ប្រទេសកម្ពុជា]]នៅឆ្នាំ១៩១៣ នៅគ្រួសារអ្នកស្រែនៅទន្លេចតុ
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក