ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ការពិភាក្សា:ម៉ាក់ណូលា"

 
ទីមួយ ខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវក្នុងវិគីអង់គ្លេស គេហៅជាភាសាជប៉ុនថា kobushi មិនមែន koboshiទេ។ ទី២ ពាក្យនេះបើសរសេរអោយត្រូវសំនៀងដើមគេអាន «ខុប៊ុស្សី»។ ជាបណ្ណោះអាសន្ន​ខ្ញុំសូមប្រើ «ស្ស»​ ជំនួសអោយសំលេង «sh» ដូចមានបញ្ចេញសំលេងក្នុងពាក្យ «she»។ «sh» មានសំលេងជា «ស» ពត់អណ្ដាត។ ត្រង់នេះមិនទាន់ដឹងថាខ្មែរយើងមានកំណត់ច្បាស់លាស់នៅឡើយទេ។ សូមជួយស្រាវជ្រាវអោយផង។ --[[អ្នកប្រើប្រាស់:គីមស៊្រុន|គីមស៊្រុន]] ម៉ោង០៦:៤០ ថ្ងៃសុក្រ ទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១១ (UTC)
:សួស្តីបាទ. Please forgive me for replying in English, but it's difficult for me to explain in Khmer. Right, Japanese actually uses short vowels more often than long vowels. For the digraph, 'sh', I understand what you are saying but I thoguht it would be more easier to read if I just use ស៊ី instead of ហ្ស៊ី. The latter does not display the ក្បៀសក្រោម well in some instances. I also know that some words that are spelled with 'sh' in English or French are written in Khmer with ស (sorry, can't think of an example right now, but I've come across them before). Anyways, can you please rewrite the things this article in proper Khmer? I know for sure the way I wrote it sounds weird. For example, I wrote ពួជ​ចុះ​មួយ​ជាន់​មាន​ថា... What I mean to say is: there was once a genus named Kmeria (with Kmeria dupereanna as the type species) but it is now deprecated into a section of the genus Magnolia as ''Sectio Kmeria'' in Latin. --[[អ្នកប្រើប្រាស់:Dara|Dara]] ម៉ោង០៣:៣៧ ថៃ្ងព្រហស្បតិ៍ ទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១១ (UTC)
:: there was once a genus named Kmeria គួរ​បក​ប្រែ​ថា កាលពីមុន​​ធ្លាប់​មាន​ពូជ​មួយ​ឈ្មោះ Kmeria ប៉ុន្តែ​ក្រោយ​មក​ត្រូវ​បានចាត់​ទុក​ជា អនុនៃ​ពូជ Magnolia ជា Sectio Khmeria ។--[[អ្នកប្រើប្រាស់:លឹម សុវណ្ណវិចិត្រ|លឹម សុវណ្ណវិចិត្រ]] ([[ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:លឹម សុវណ្ណវិចិត្រ|ការពិភាក្សា]]) ម៉ោង១៧:៤១ ថៃ្ងព្រហស្បតិ៍ ទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១២ (UTC)
 
== ចម្ប៉ា (សណ្ដាន) ==
៥៥៣

កំណែប្រែ