ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ព្រះពុទ្ធសាសនា"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
(Moved contributor name into Talk page)
 
 
::ព្រះពុទ្ធសាសនាគឺជាពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះ[[សម្មាសម្ពុទ្ធ]]ជាម្ចាស់។ បើយោងតាមអត្ថន័យនៃពាក្យថា
[[ព្រះពុទ្ធសាសនា]]បែបភាសាអង់គ្លេស[Buddhism] ដែលបានក្តោបយកន័យគ្របដណ្តប់ទាំងព្រះពុទ្ធជាសាស្តា
ព្រះធម៌មានធម្មវិន័យជាពាក្យប្រៀនប្រដៅ និងព្រះសង្ឃជាអង្គសាវ័ក រួមហៅថាព្រះរតនត្រ័យគឺកែវទាំង៣នេះឯង។
== ជីវប្រវត្តិសង្ខេប ==
[[ឯកសារ:ប្រសូត្រ.jpg|right|thumb|230px|ប្រសូត្រ]]
::មុន[[ពុទ្ធសករាជ]]៨០ឆ្នាំ មានព្រះរាជាណាចក្រតូចមួយឈ្មោះ[[សក្កជនបទ]]មានទីក្រុង[[កបិលវត្ថុ]]​ឬជារាជធានីដែលស្ថិតនៅក្រោម អាណាគ្រប់គ្រងរបស់
 
[[ព្រះបាទបសេនទិ]]នា[[ក្រុងសាវត្ថី]]ក្នុង[[ដែនកោសល]] កាលណោះ[[ព្រះបាទសុទ្ធោធនៈ]]ជារាជាធិបតេយ្យបានរាជាភិសេកជាមួយ[[ព្រះនាងមាយា]]
២៨៦៤៥

កំណែប្រែ