ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ទំព័រគំរូ:ត្រូវការឯកសារយោង"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
| type = content
| image = [[file:Question book-new.svg|50x40px|alt=|link=]]
| text = {{#if:{{{1|}}}|{{{1}}}|អត្ថបទ}}នេះ '''ត្រូវការ[[វិគីភីឌា:ប្រភពទាញអាគតដ្ឋាន#អាគតដ្ឋានក្នុងបន្ទាត់|អាគតដ្ឋាន]]បន្ថែមដើម្បី[[វិគីភីឌា:ភាពផ្ទៀងផ្ទាត់|ផ្ទៀងផ្ទាត់]]'''។ សូមជួយ [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|action=edit}} បន្សើរអត្ថបទនេះ] ដោយការបន្ថែម​[[វិគីភីឌា:ការបញ្ជាក់ប្រភពអាចទុកចិត្តបាន|ឯកសារយោង​អាចទុកចិត្តបាន]]។ {{#if:{{{talk|}}}|See [[{{TALKPAGENAME}}|talk page]] for details.|}} ខ្លឹមសារគ្មានប្រភពត្រូវ[[Template:Citation needed|ផ្គូរផ្គង]] ហើយ [[វិគីភីឌា:ភាពផ្ទៀងផ្ទាត់#បន្ទាល់ភស្តុតាង|ដកចេញ]]។ {{#if:{{{date|}}}|<small>''({{{date}}})''</small>}}
}}{{DMCA|អត្ថបទដែលត្រូវការឯកសារយោងបន្ថែម|ពី|{{{date|}}}|អត្ថបទទាំងឡាយដែលត្រូវការឯកសារយោងបន្ថែម}}<!--{{Refimprove}} end--><noinclude>{{Documentation}}<!-- Please add categories and interwikis to the /doc subpage, thanks --></noinclude>
២៨៦៧៥

កំណែប្រែ