ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ការពិភាក្សា:ភាសាអង់គ្លេស"

បានជំរះទំព័រ
(→‎thouermb@gamil.com: ផ្នែកថ្មី)
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
 
(បានជំរះទំព័រ)
ស្លាក: ការជម្រះទំព័រ មុខងារកែប្រែកូដឆ្នាំ២០១៧
 
== thouermb@gamil.com ==
 
Cmabodia [[អ្នកប្រើប្រាស់:សូរ្យកាយ្យឆ្លងដែន|សូរ្យកាយ្យឆ្លងដែន]] ([[ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:សូរ្យកាយ្យឆ្លងដែន|ការពិភាក្សា]]) ម៉ោង១៥:៣៦ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី០២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ (UTC)