ភាសាអង់គ្លេស (English) ជាភាសានៅទ្វីបអឺរ៉ុប ដែលមូលនៅ ប្រទេសអង់គ្លេស នៅសតវត្សរ៏ទី៥ ស.ក. ។​ នៅពេលនេះមានប្រទេសច្រើន ដែលនិយាយភាសាអង់គ្លេសដូចភាសាកំណើត ជាពិសេស ប្រទេសអង់គ្លេស ប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក និង ប្រទេសអូស្រ្តាលី និងមានប្រទេសទៀត ដែលនិយាយភាសាអង់គ្លេសដូច ភាសាទីពីរ ដូចជា​ ប្រទេសហ្វីលីពីន និង ប្រទេសឥណ្ឌា

ភាសាអង់គ្លេស
English
ការបញ្ចេញសំឡេង/ˈɪŋɡlɪʃ/[១]
តំបន់Originally England
now worldwide (see Geographical distribution, below)
អ្នកនិយាយដើមកំណើត
[២]
ភាសាទីពីរ: ៤០០ លាននាក់;
ជាភាសាបរទេស: ៦០០ - ៧០០ លាននាក់[២]
Indo-European
ទម្រង់ដើម
កូដភាសា
ISO 639-3
អក្សររូនីក ជាអក្សររបស់ភាសាអង់គ្លេសបុរាណ

ភាសាអង់គ្លេស ជាភាសាសំខាន់នៅពិភកលោក ជាពិសេស នៅ ជំនួញអន្តរជាតិ ។​ ភាសានេះនៅក្រុងភាសាវិទ្យា របស់ភាសាអាឡឺម៉ង់ ។​នៅសតវត្សរ៏ទី១៨ ស.ក. ប្រទេសអង់គ្លេស បានយក អាណានិកគមច្រើន នៅទី្វបទាំងអស់ ដូច្នេះ ភាសាអង់គ្លេស បានចាប់ផ្តើមមានការសំខាន់។

នៅសតវត្សរ៏ទី២០ ជាសហរដ្ឋអាមេរីក ប្រទេសដែលយកអំណាចនៅពិភកលោក ដូច្នេះ ភាសាអង់គ្លេសបន្ត ជាភាសាអន្តរជាតិ។​

ភាសានេះប្រើ អក្សរ របស់ភាសាឡាតាំង ហើយនិង គេអត់ប្រើ អក្សររបស់ខ្លួន ដែលជា អក្សររូនីក

ប្រវត្ដិភាសា កែប្រែ

ភាសាអង់គេ្លសជាភាសារបស់ជនជាតិអាឡឺម៉ង់ភាគខាងលិច​ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ពីមនុស្សដែលនិយាយភាសាAnglo និង​មនុស្សចាស់បុរាណ​ហើយត្រូវបានគេនាំយកទៅអង់គេ្លសដោយ អ្នកដែលមានភូមិលំនៅ​ នៅទីនោះតាំងពីមុនមកម្លេះដែលមានរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ​ ហើយមាននៅអាឡឺម៉ង់ខាងលិច ប្រទេសដានឺម៉ាក និងប្រទេស ប្រទេសហូឡង់។ ចាប់តាំងពីពេលនោះមក​ នៅក្នុងប្រទេសរ៉ូម កំនើនប្រជាជនត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថា​ នឹងនិយាយភាសានោះរហូតដែលជាភាសាឡាតាំង។ មួនក្នុងចំនោមចំនូលទាំងអស់នេះ​ ពួលកុលស័ម្ពដែលជាជនជាតិអាឡឺម៉ង់ គឺជាជនជាតិអង់គ្លេស​​ដែលមានជំនឿទៅលើ​ការតាំងលំនៅថ្មីពិតមែន ឈ្មោះថាប្រទេសអង់គ្លេស ដែលមកពីពាក្យថា Engla land ដែលជាដីរបស់អង់គ្លេស ហើយ English.


សូមមើលផងដែរ កែប្រែ

ឯកសារយោង កែប្រែ

  1. OxfordLearner'sDictionary 2015, Entry: English – Pronunciation.
  2. ២,០ ២,១ Crystal 2006, pp. 424–426.