ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ពិធីចូលម្លប់"

បានត្រឡប់កំណែប្រែដោយ96.9.77.241 (Talk) ទៅកំណែប្រែចុងក្រោយដោយ កយ សុភារៈ
(បានត្រឡប់កំណែប្រែដោយ96.9.77.241 (Talk) ទៅកំណែប្រែចុងក្រោយដោយ កយ សុភារៈ)
ស្លាក: Rollback
ខណៈដែលកូនប្រុសមានឱកាសចូលបួសរៀនក្នុងសំណាក់[[ព្រះពុទ្ធសាសនា]] ពិធីចូលម្លប់ គឺជាពិធីប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់មួយដែលខ្មែរបានប្រារព្ធធ្វើឡើងដើម្បីបំពេញលក្ខណ៍ឲ្យកូនស្រីនៅពេលពេញវ័យ។ ពិធីនេះមានតាំពីយូរណាស់មកហើយ ប៉ុន្តែគេមិនបានដឹងច្បាស់ថាពិធីនេះមានតាំងពីពេលណាមកនោះទេ។ តាមការស្រាវជ្រាវបានឲ្យដឹងថា ពិធីឆ្លងវ័យមួយនេះត្រូវបានប្រជាជនខ្មែរនិយមប្រតិបត្តិយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួន រហូតមកដល់ចុងរជ្ជកាល[[ព្រះបាតសីុសុវត្ថិមុនីវង្ស|ព្រះបាទសីុសុវត្ថិមុនីវង្ស]] គឺប្រហែលនៅរវាងឆ្នាំ ១៩៣០-១៩៤០ ទើបគេពុំសូវឃើញមានការប្រារព្ធពិធីគ្រប់ទីកន្លែងនៅប្រទេសកម្ពុជាដូចកាលពីមុនទៀត។
 
ពិធីនេះគឺធ្វើឡើងនៅពេលកូនក្រមុំខ្មែរចាប់ផ្តើមពេញវ័យ គឺរាប់តាំងពីពេលរដូវដំបូងគឺរាប់តាំងពីពេលមានរដូវដំបូង ដោយមិនមានដេញវេលាល្អអាក្រក់ដូចពិធីកោជុក ពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងពិធីមួយចំនួនទៀតឡើយ។ ឪពុកម្តាយត្រូវរៀបចំពិធីចូលម្លប់ឲ្យកូនស្រីរបស់ខ្លួន ដែលយ៉ាងហោចណាស់ត្រូវធ្វើឲ្យកូនស្រីច្បងនៃគ្រួសារដែរ។
 
==គោលបំណងពិធីចូលម្លប់==