ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "វិគីភីឌា:សុំធ្វើជាអភិបាល"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
ស្លាក: មុខងារកែប្រែកូដឆ្នាំ២០១៧
ស្លាក: មុខងារកែប្រែកូដឆ្នាំ២០១៧
 
២០២០/2020 គ្រួសារ ជៀបជា មានសមាជិក ១០នាក់ ប្រុស៦នាក់ ស្រី៤នាក់ ស្លាប់អស់២  បងប្រុសទី១ម្នាក់ និង បងស្រីទី៥ម្នាក់ បច្ចុប្បន្នរស់នៅ ភូមិត្រពាំងដងទឹក ឃុំទ័ពមាន ស្រុកថ្ពង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ឪពុកឈ្មោះ ជៀបជា ម្ដាយឈ្មោះ ស៊ឺន ជន កូនទី១ឈ្មោះ ជឿន ទី២ឈ្មោះ ម៉ាច ទី៣ឈ្មោះ ជីន ទី៤ឈ្មោះ វាណ្ធី (ឈ្មោះក្រៅហៅចាន់) ទី៦ឈ្មោះ វុទ្ធី ទី៧ឈ្មោះ លីថូ ទី៨ឈ្មោះ សុខេត្ត កូនបានចែកលំនៅដ្ឋាន៤នាក់ នៅលីវប្រុស៣នាក់ ទី ៦ ៧ ៨ ខ្ញុំជាកូនទី៦ឈ្មោះ Facebook Kmeng Lola និងទី៧ឈ្មោះ ខ្ទមស្រែ កំសត់ ទី៨ឈ្មោះ ក្មេងស្ពឺ ក្មេងស្ពឺ និងទី២ឈ្មោះ Bing Mach។
 
== សំណើសុំជាអ្នកអភិបាល ==
១៧១

កំណែប្រែ