ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ព្រះវិស្ណុ"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
|- style="vertical-align:center;"
|'''សាស្ត្រាវុធក្នុងដៃ'''
'''(បែងភាគដៃ៨)'''
| [[កងចក្រ]] [[ខ្យងស័ង្ខ]] [[ព្រះខ័ន]] [[ផ្កាឈូក]] ដំបង ដងធ្នូ គម្ពីរវេទ និង ឈើច្រត់
|- style="vertical-align:center;"
៣១៦

កំណែប្រែ