ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ព្រះវិស្ណុ"

ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
រូបភាព:Art_Gallery_(Tanjore,_Inde)_(14066164096).jpg
</gallery>
 
== មើលផងដែរ ==
* [[ព្រះព្រហ្ម]]
* [[ព្រះឥសូរ]]
* [[ព្រហ្មញ្ញសាសនា]]
 
== ឯកសារយោង ==
៣១៦

កំណែប្រែ