ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "អនុគមន៍ដឺក្រេទី២"

 
[[de:Quadratische Funktion]]
[[en:Quadratic function]]
[[es:Función cuadrática]]
[[eo:Kvadrata funkcio]]
[[es:Función cuadrática]]
[[nl:Kwadratische functie]]
[[ja:二次関数]]
[[ka:კვადრატული ფუნქცია]]
[[nl:Kwadratische functie]]
[[pl:Funkcja kwadratowa]]
[[pt:Função quadrática]]
[[ro:Funcţie pătratică]]
[[ru:Квадратичная функция]]
[[sk:Kvadratická funkcia]]
[[sl:Kvadratna funkcija]]
២៦៩

កំណែប្រែ