លោក លី ខឹឈាន ( ចិន ៖李克强; ភីងអ៊ីញ : Lǐ Kèqiáng) លោកបានកើតថ្ងៃទី 1 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 1955 - 27 ខែតុលា 2023 គឺជាអ្នកនយោបាយចិន។ លោកបានក្លាយជា នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃ ក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋនៃសាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិតចិន នៅថ្ងៃទី 15 ខែមីនាឆ្នាំ 2013 ។[១]

សូមមើលផងដែរ កែប្រែ

ឯកសារយោង កែប្រែ

  1. ដកស្រង់ចេញពីវីគីភីឌាភាសាអង់គ្លេស