វិគីភីឌា:អ្វីៗដែលវិគីភីឌាមិនអនុញ្ញាត

វិគីភីឌា គឺជា សព្វវចនាធិប្បាយសិរី នៅលើ អ៊ីនធើណែត និង​ សង្គម ។​ យើងទាំងអស់គ្នាអាចមានសិទ្ធធ្វើការជូយកែប្រែ នៅក្នុងវិគីភីឌា តែយើងត្រួវដឺងពីច្បាប់ និងគោលការណ៏មួយចំនួនដែលវិគីភីឌា មិនអនុញ្ញាតិ ។

 1. វិគីភីឌា មិនមែនជា វចនានុក្រម សម្រាប់ឲ្យនិយមន័យ របស់ពាក្យ ទេ ។
 2. វិគីភីឌា មិនមែនជា ទំព័រ សម្រាប់សរសេរ ឯកសាររបស់ខ្លួន ទេ ។
 3. វិគីភីឌា មិនមែនជា កន្លែង សម្រាប់ធ្វើ ការសសើអំពីខ្លួនឯង ឬ សសើរអំពពីជំនួញ ទេ ។
 4. វិគីភីឌា មិនមែនជា កន្លែង សម្រាប់រក្សាទុក ឯកសារ បញ្ជី រូបថត វេឌីអូ ដែលអត់ប្រយោជន៏ទេ​ ។
 5. វិគីភីឌា មិនមែនជា ប្លុក បណ្តាញនៃសង្គម ឬ កន្លែងសម្រាប់ សេសេរ រឿងផ្ទាល់ខ្លួន ទេ ។
 6. វិគីភីឌា មិនមែនជា សៀវភៅរាយឈ្មោះ ទេ ។
 7. វិគីភីឌា មិនមែនជា ឈ្នាន់សម្រាប់នាំណែនាំពីទេសចរណ៍ ទេ ។
 8. វិគីភីឌា មិនមែនជា កន្លែងសម្រាប់ ធ្វើការព្យាករ ទេ ។
 9. វិគីភីឌា មិនមែនមានជាទំព័រសំរាប់ធ្វើការបរិហាកេរ្តិ៏ទៅលើជនណាម្នាក់ទេ ។
 10. វិគីភីឌា មិនមែនជា ទំព័រប្រជាធិបតេយ្យ ទេ ។
 11. វិគីភីឌា មិនមែនជា​​ ការិយាល័យធិបតេយ្យ ទេ ។
 12. វិគីភីឌា មិនមែនជាទំព័រសំរាប់ផ្សព្វផ្សាយពី សាសនា ទេ ។
 13. វិគីភីឌា មិនមែនជាទំព័រសំរាប់ផ្សព្វផ្សាយពី គណ:បក្ស ទេ ។
 14. វិគីភីឌា មិនមែនជាទំព័រ អនាធិបតេយ្យ ទេ ។
 15. វិគីភីឌា មិនមែនមាន ម្ចាស់តែម្នាក់ទេ ។

ចូរចងចាំថា:

 1. អ្វីៗដែល លោកអ្នកសេសេរ នៅក្នុងវិគី មិនជារបស់លោកអ្នក​ ទេ តែជារបស់ វិគីភីឌា និងមនុស្សទូទៅ។
 2. លោកអ្នក មិនត្រូវបានអនុញ្ញាត្តិអោយដាក់បញ្ចូលអ្វីៗ ដែលមិនមែនជារបស់លោកអ្នកឡើយដូចជា អត្ថបទ របស់សៀវភៅ និងសារពត៌មាន ជាដើម។
 3. លោកអ្នក ត្រូវសេសេរសេចក្ដីបញ្ជាក់ របស់អត្ថបទ ដែលលោកអ្នកដាក់ នៅក្នុងវិគី ។

សេចក្ដីតាំងចិត្ដ

ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនយល់ព្រមជាមួយវិន័និងគោលការណ៏ទាំងអស់ខាងលើនេះទេ សូមទៅធើ្វការ នៅកន្លែងផ្សេងទៀត ។