' វិជ្រៈ ឬ វជ្រ ( ន. ) ជាភាសាឥណ្ឌា វ៉ាច្រា Vajra ( បា., សំ. ) (វិជ្រៈ; វជ្រ) ពេជ្រ; កាំ​រន្ទះ; ខ្សែ​រស្មី​ផ្លេក​បន្ទោរ; ... ។ អាវុធ​របស់​ព្រះ​ឥន្រ្ទ (ពួក​ជាង​តាំង​ពី​ព្រេង​នាយ​រៀង​មក គូរ​ឬ​ឆ្លាក់ ធ្វើ​ជា​រូប​មាន​ទ្រង់ទ្រាយ​ស្រដៀង​នឹង​ផ្កា​ចំប៉ី​រីក ឬ ​ជួនន​កាល​ធ្វើ​ជា​រូប​ខ្សែ​ស្មើ​ផ្លេក​បន្ទោរ, មាន​ដង​ខ្លី​ដូច​ដង​ព្រះ​ខ័ឌ្គ) ។ គុ. រឹង​ស្រួយ; មាន​លំអ ។ - វិជ្រៈបាណី (វិជរៈប៉ា--;បា. --បាណិ; សំ. វជ្រ--), - វិជរ​ហត្ថ (--ហ័ត; បា.; សំ. វជ្រ​ហស្ត ឬ វិជរាវុធ បា. < វិជរ + អាវុធ; សំ. វជ្រាយុធ < វជ្រ + អាយុធ) អ្នក​ដែល​មាន​ដៃ​កាន់​វជីរ ឬ​អ្នក​ដែល​មាន​វជីរ​ជា​អាវុធ (ព្រះ​ឥន្រ្ទ) ។ - វិជរ​ម័យ ដែល​ប្រដាប់​ដោយ​ពេជ្រ, ដែល​ដាំ​ពេជ្រ ។ល។ វជ្រ អានថា៖ វៈជ្រៈ (អង់គ្លេស: Vajra) (ភាសាសំស្ក្រឹត: វជ្រ) ("Pali" ភាសាបាលី: វជិរៈ) មានន័យថា ពេជ្រ; កាំរន្ទះ; ខ្សែរស្មីផ្លេកបន្ទោរ; . . . ។ អាវុធរបស់ព្រះឥន្ទ្រ (ពួកជាងតាំងពីព្រេងនាយរៀងមក គូរឬឆ្លាក់ធ្វើជារូបមានទ្រង់ទ្រាយស្រដៀងនឹងផ្កាចំប៉ីរីក ឬ ជួនកាលធ្វើជារូបខ្សែរស្មីផ្លេកបន្ទោរ, មានដងខ្លីដូចដងព្រះខ័ឌ្គ) ។ គុ. រឹងស្រួយ; មានលំអ ។ វជិរបាណី ( វ:ជិរ:ប៉ា–; បា. –បាណិ; សំ. វជ្រ– ), វជិរហត្ថ ( –ហ័ត; បា.; សំ. វជ្រហស្ដ ឬ វជិរាវុធ បា. < វជិរ + អាវុធ; សំ. វជ្រាយុធ < វជ្រ + អាយុធ ) អ្នកដែលមានដៃកាន់វជីរ ឬអ្នកដែលមានវជីរជាអាវុធ (ព្រះឥន្រ្ទ) ។ វជិរម័យ ដែលប្រដាប់ដោយពេជ្រ, ដែលដាំពេជ្រ ។ ល ។[១]

វជ្រ
ឈ្មោះ​ជាភាសាសំស្ក្រឹត វជ្រ
ឈ្មោះជាភាសាបាលី វជិរៈ
ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស Vajra)
Cambodia Thunderbolt (Vajra) 11th-12th century

Tools and Equipment Copper alloy Length: 5 3/4 in. (14.6 cm); Diameter: 2 in. (5.1 cm) Gift of Mr. and Mrs. Werner G. Scharff (M.91.232.5) South and Southeast Asian Art at Los Angeles County Museum of Art.

ប្រភព

កែប្រែ

ដកស្រង់ចេញពីវចនានុក្រមខ្មែរ របស់សម្ដេចសង្ឃរាជ ជួន ណាត

កំណត់

កែប្រែ
  1. Chuon Nath (1993) Definition in the dictionary Khmer, Website: glosbe.com, Publication: The Society for Better Books in Cambodia 2012

មើលផងដែរ

កែប្រែ