ស្ទឹងបរិបូរណ៍ គឺជា​ទន្លេ​ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ។ វា​ឡើង​លើ ​ភ្នំ​ឱរ៉ាល់ ក្នុង ​ខេត្ត​ពោធិ៍សាត់ ហើយ​កាត់ ​ស្រុក​បរិបូរណ៍ ក្នុង ​ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង មុន​នឹង​ចូល​ទៅ​បឹងទន្លេសាប ។ វាជាដៃទន្លេដ៏សំខាន់នៃទន្លេសាប។ [១]

ឯកសារយោង កែប្រែ

  1. State of Water: Cambodia. Water Environment Partnership in Asia.