ស្រុកមេមត់

ស្រុកមេមត់ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

Coordinates: 8°41′35″N 106°36′34″E / 8.69306°N 106.60944°E / 8.69306; 106.60944

ប្លង់នៃស្រុកមេមត់

រដ្ឋបាល កែប្រែ

ស្រុកមេមត់ (អង់គ្លេស: Memot District) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ដែលមានរដ្ឋបាល ១៤ឃុំ និង ១៨០ភូមិ÷

ស្រុកមេមត់
លេខកូដឃុំ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរអង់គ្លេស ចំនួនភូមិ
២៥០៣០១ ឃុំចាន់មូល Chan Mul Commune ១២
២៥០៣០២ ឃុំជាំ Choam Commune ១០
២៥០៣០៣ ឃុំជាំក្រវៀន Choam Kravien Commune ១៨
២៥០៣០៤ ឃុំជាំតាម៉ៅ Choam Ta Mau Commune ១៤
២៥០៣០៥ ឃុំដារ Dar Commune ១៩
២៥០៣០៦ ឃុំកំពាន់ Kampoan Commune
២៥០៣០៧ ឃុំគគីរ Kokir Commune
២៥០៣០៨ ឃុំមេមង Memong Commune
២៥០៣០៩ ឃុំមេមត់ Memot Commune ១៥
២៥០៣១០ ឃុំរំចេក Rumchek Commune ១៣
២៥០៣១១ ឃុំរូង Rung Commune ១៣
២៥០៣១២ ឃុំទន្លូង Tonlung Commune ១៣
២៥០៣១៣ ឃុំត្រមូង Tramung Commune ២០
២៥០៣១៤ ឃុំទ្រៀក Triek Commune
ចំនួនភូមិសរុប ១៨០

អប់រំ កែប្រែ

បឋមសិក្សាប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនមេមត់ កែប្រែ

វិទ្យាល័យ​ប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនមេមត់

មណ្ឌលសុភាព កែប្រែ

មន្ត្រី កែប្រែ

មន្ត្រីស្រុក កែប្រែ

មន្ត្រីឃុំ កែប្រែ

មន្ត្រីប៉ុស្ដិ៍ កែប្រែ

សាសនា កែប្រែ

ព្រះពុទ្ធសាសនា កែប្រែ

វត្ត កែប្រែ

ផ្សារ កែប្រែ

ផ្សារផ្លាកសំរោង

តំបន់ទេសចរណ៍ កែប្រែ

តំណក្រៅ កែប្រែ

ឯកសារពិគ្រោះ កែប្រែ