ហាសាណាល់ ប៊ូលគាហ៍


ហាសាណ់ ប៊ូលគាហ៍អ៊ីបនីអ៊ូម៉ាអាលីសាហ្វ៊ូបឌៀនទី (ប្រសូតថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៤៩) គឺជាព្រះមហាក្សត្រស៊ុលតង់ទី ិងបច្ចុប្បន្ន នៃប្រទេសប្រ៊ុយណេដារូសាលឹម ចាប់តាំងពីឆ្នាំំ១៩៦៧ និងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសប្រ៊ុយណេ ចាប់តាំងពីទទួលបានឯករាជ្យពីចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងឆ្នាំ១៩៨៤។ ទ្រង់គឺជាស្តេចផ្តាច់ការចុងក្រោយមួយនៅក្នុងពិភពលោក។ ព្រះអង្គបានឡើងសោយរាជ្យជាព្រះមហាក្សត្រស៊ុលតង់នៃប្រទេសប្រ៊ុយណេ បន្ទាប់ពីការដាក់រាជ្យរបស់បិតាទ្រង់នៅថ្ងៃទី៥ ខែតុលា ឆ្នាំ១៩៦៧ ។ ព្រះអង្គត្រូវបានគេចាត់ថ្នាក់ក្នុងចំណោមបុគ្គល​មាន​បំផុត​ក្នុង​ពិភពលោក។ គេបានប៉ាន់ប្រមាណថាទ្រព្យសម្បត្តិសរុបរបស់ស្តេចស៊ុលតង់មានចំនួន២០ពាន់លានដុល្លារ។ ស្តេចស៊ុលតង់បច្ចុប្បន្នជាព្រះមហាក្សត្រដែលសោយរាជ្យយូរជាងគេបំផុតលើពិភពលោក ក៏ដូចជាជាប្រមុខរដ្ឋបច្ចុប្បន្ន ដែលកាន់អំណាចយូរជាងគេផងដែរ។

[១]

ហាសាណាល់ ប៊ូលគាហ៍
ហាសាណាល់ ប៊ូលគាហ៍នៅឆ្នាំ២០២១
ស៊ុលតង់នៃប្រ៊ុយណេដារូសាលឹម
សោយរាជ្យ៥ តុលា ១៩៦៧ – បច្ចុប្បន្ន
អង្គមុនអ៊ូម៉ាអាលីសាហ្វ៊ូដឌៀនទី៣
ព្រះអង្គម្ចាស់អល់ មុហតាឌីប៊ីលឡា
នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រ៊ុយណេ
Tenure1 January 1984 – present
អង្គមុនOffice established, formerly known as Chief Minister
DeputyAl-Muhtadee Billah
Minister of Foreign Affairs
Tenure22 October 2015 – present
អង្គមុនMohamed Bolkiah
Minister of Finance
Tenure23 February 1997 – present
អង្គមុនJefri Bolkiah
Tenure1 January 1984 – 20 October 1986
អង្គមុនOffice established
អង្គក្រោយJefri Bolkiah
Minister of Defence
Commander-in-Chief of the Royal Brunei Armed Forces
Tenure7 September 1986 – present
អង្គមុនOmar Ali Saifuddien III
ប្រសូតHassanal Bolkiah Muiz'zaddin Wad'daulah
(1946-07-15) 15 July 1946 (អាយុ 77)
អ៊ីស្តាណា ដារូសាឡឹម, ទីប្រជុំជនប្រ៊ុយណេ, អាណាព្យាបាលអង់គ្លេសនៃប្រទេសប្រ៊ុយណេ
(ឥឡូវ ប្រ៊ុយណេ)
រាជពន្ធភាព
រាជបច្ឆាញាតិ
ព្រះនាម
Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien
វង្សប៊ូលគាហ៍
បិតាអ៊ូម៉ា អាលីសាហ្វ៊ូដឌៀនទី៣
មាតាPengiran Anak Damit
សាសនាSunni Islam ទំព័រគំរូ:Labeldata
ព្រះហត្ថលេខាហាសាណាល់ ប៊ូលគាហ៍'s signature


ឯកសារយោង

កែប្រែ
  1. "Sultan of Brunei's Golden Jubilee celebrated with chariot parade". CNN. 5 October 2017. http://edition.cnn.com/2017/10/05/asia/brunei-sultan-jubilee-celebration/index.html.