អាល្លឺម៉ង់ណាស៊ី

អាល្លឺម៉ង់ណាស៊ី ជាឈ្មោះទួទៅសម្រាប់អាល្លឺម៉ង់រវាងឆ្នាំ ១៩៣៣ រហូតដល់ឆ្នាំ ១៩៤៥ ដែលជារយៈពេលដែលគណបក្សណាស៊ីដែលមានអាដុល ហ៊ីត្លែរជាអ្នកដឹកនាំគ្រប់គ្រងប្រទេសក្រោមរបបផ្ដាច់ការ។ នៅពេលនោះ អាល្លឺម៉ង់បានក្លាយជារដ្ឋដែលប្រើប្រព័ន្ធមជ្ឈការដោយបំពានដែលត្រួតត្រាជីវិតរបស់ប្រជាជនក្នុងគ្រប់ចំណុច។ ដំបូងមានឈ្មោះរដ្ឋផ្លូវការថា រ៉ៃស៍អាល្លឺម៉ង់ ដែលបានប្រើពីឆ្នាំ ១៩៣៣ រហូតដល់ឆ្នាំ ១៩៤៣ និងហើយក្រោយមកបានប្ដូរទៅជា រ៉ៃស៍អាល្លឺម៉ង់ធំ ដែលបានប្រើពីឆ្នាំ ១៩៤៣ រហូតដល់ ១៩៤៥។

German Reich (1933–1943)
Deutsches Reich

Greater German Reich (1943–1945)
Großdeutsches Reich

1933–1945
Flag of Germany (1935–1945).svg
Flag
បទភ្លេង: Das Lied der Deutschen
("The Song of the Germans")
and Horst-Wessel-Liedទំព័រគំរូ:Hsp[lower-alpha ១]
("The Horst Wessel Song")
Greater German Reich (1942).svg
Germany's territorial control at its greatest extent
during World War II (late 1942):
Greater German Reich NS Administration 1944 Variant.png
Administrative divisions of Germany,
January 1944
ធានីBerlin
52°31′N 13°23′E / 52.517°N 13.383°E / 52.517; 13.383
ភាសាទូទៅ German
រដ្ឋាភិបាលNazi one-party totalitarian dictatorship
Head of State 
▪ 1933–1934
Paul von Hindenburg (President)
▪ 1934–1945
Adolf Hitler (Führer)
▪ 1945
Karl Dönitz (President)
Chancellor 
▪ 1933–1945
Adolf Hitler
▪ 1945
Joseph Goebbels
នីតិបញ្ញត្តិReichstag
• State council
Reichsrat (abolished 1934)
សម័យកាលប្រវត្តិសាស្រ្តInterwar / World War II
30 January 1933
23 March 1933
▪ Anschluss
12 March 1938
1 September 1939
30 April 1945
▪ Surrender
8 May 1945
23 May 1945
ផ្ទៃដី
1939[lower-alpha ៣]Expression error: Unrecognized punctuation character ",".Expression error: Unrecognized punctuation character ",".Expression error: Unrecognized punctuation character ",". (Expression error: Unexpected < operator. ម៉ាយ ក.)
1940[១][lower-alpha ២]Expression error: Unrecognized punctuation character ",".Expression error: Unrecognized punctuation character ",".Expression error: Unrecognized punctuation character ",". (Expression error: Unexpected < operator. ម៉ាយ ក.)
ប្រជាជន
▪ 1939[២]
79,375,281
109,518,183
រូបិយបណ្ណReichsmark (ℛℳ)
Preceded by
Succeeded by
Weimar Republic
Saar Basin
Austria
Czechoslovakia
Lithuania
Poland
Danzig
Yugoslavia
France
Luxembourg
Occupied Germany
Occupied Austria
Poland
Czechoslovakia
Yugoslavia
France
Luxembourg
Soviet Union


Cite error: <ref> tags exist for a group named "lower-alpha", but no corresponding <references group="lower-alpha"/> tag was found

  1. Soldaten-Atlas 1941, p. 8.
  2. 1939 Census.