សូមស្វាគមន៏មកកាន់ទំព័ដើមនៃវីគីភីឌា​ ដើម្បីធ្វើការកែប្រែអត្ថបទផ្សេងៗ​ កែសម្រួលអោយមានលក្ខណះល្អប្រសើរ និង​មាន​ភាពរីកចំរើន និង​ដើម្បីអោយមាន​ភាពកាន់តែជឿនលឿនសំរាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា។

រៀនផ្នែកWebmaster

នាងខ្ញុំឈ្មោះឌុច​ចាន់ធូជាសិស្សររៀននៅ​សាលាដុនបូស្កូផ្នែក​ទំនាក់ទំនងសង្គមជំនាន់ទី1។ ​សព្វថ្ងៃនាងកំពុងតែសិក្សានៅសាលាដុន បូស្កូ ខេត្តកែប ហើយនៅសាលានាងខ្ញុំគឺជាសាលាអង្គការ ដែលមានឈ្មោះថា ដុន បូស្កូ។ នាងខ្ញុំសូមជូនពរអោយអ្នកដែលបានតាមដាន នៅទំពរ័ដែលនាងខ្ញុំបានធ្វើនិង កែប្រែឬ បកប្រែពីភាសាអង់គ្លេស បើមានការខ្វះខាតត្រង់ណាសូមមេត្តាជួយកែប្រែអោយបានល្អផង និងជាចុងក្រោយជួនពរអោយអ្នកទាំងអស់គ្នានៅទំពរ័វីគីភីឌា មានសេចក្តីសុខគ្រប់ពេលវេលា។