ឧទ្យានប៊ីសាន-អាំងម៉ូគៀវ

ឧទ្យាន ប៊ីសេន អាងម៉ូគៀវ (ត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅថា ឧទ្យាប៊ីសេន) វាជាសួនធំមួយនៅ សិង្ហបុរី, មានទីតាំងនៅចន្លោះទីក្រុងរណបពីរ គឺទីក្រុង ប៊ីសេន និងក្រុងរណបអាងម៉ូគៀវ។ Serving the residents of Bishan and Ang Mo Kio, the park sits entirely within Bishan, running along the Ang Mo Kio–Bishan boundary line, which is situated at Ang Mo Kio Avenue 1.[១] In the middle of the park lies the Kallang River, which channels through it in the form of a flat riverbed.

ព័តមានអំពី អ្នកទស្សនា កែប្រែ

 
ការហាត់ថៃជី គឺជាសកម្មភាពក៏ពេញនិយមបំផុតនៅពេលព្រឹក។
 
Families often get close to the water to fish for guppies

ឧទ្យាននេះបានសាងសង់ឡើងនៅឆ្នាំ១៩៨៨, និងជាសួនធំជាងគេមួយ ព្រមទាំងជាសួនដ៏ពេញនិយមនៅសឹង្ហបុរីនេះផងដែរ។

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី លី ស៊ានឡុង បានប្រកាសឲ្យបើកការិយាល័យ ABC Waters@Kallang ដែលជាអ្នកធ្វើគម្រោង River-Bishan Park នេះ នៅថ្ងៃទី៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៩។ គម្រោងនេះ ត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយ ក្រុមប្រឹក្សាអភិបាល the Public Utilities Board (PUB) និង ក្រុមប្រឹក្សាឧទ្យានជាតិ ដែលនឹងកែប្រែប្រឡាយដែលបានស្រាប់ ឲ្យក្លាយទៅជាទន្លេបែបធម្មជាតិមួយ នាទីបញ្ចប់នៃគម្រោង។ ការងារនេះ គ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅឆ្នាំ២០១១ ដោយនឹងធ្វើឲ្យទន្លេនេះ ក្លាយជាទីលំហែកាយ និងបង្កើតទីកម្សាន្ត៣កន្លែងផ្សេងទៀត សម្រាប់ប្រជាជន។

ប្រវត្តិ

ឧទ្យាន ប៊ីសេន សាងសង់នៅចន្លោះក្រុងរណបថ្មីៗទាំង២គឺ អាំង ម៉ូគៀវ និងក្រុងរណប ប៊ីសេន។ It was also envisioned as a leisure destination for residents ranging from children to nature-lovers, containing facilities such as a football field, a floating amphiteatre and a natural pond.[២] Construction took place in two stages. The park, costing SGD$8.5 million to build, is one of the biggest park projects by the Housing Development Board at the time of its construction.

ការអភិវឌ្ឍន៍ម្ដងទៀត កែប្រែ

 
រូបពីមុន និងពេលក្រោយមក

Background កែប្រែ

នៅឆ្នាThe Active, Beautiful, Clean Waters (ABC Waters) Programme was launched in 2006 to transform the country’s water bodies beyond their functions of drainage and water supply into beautiful and clean rivers and lakes with new spaces for community bonding and recreation. At the same time, it promotes the application of a new, water-sensitive urban design approach (also known as ABC Waters design features in Singapore) to managing rainwater sustainably. A long-term initiative, over 100 locations have been identified for project implementation in phases by 2030, with 20 projects already completed, bringing people closer to water. ABC Waters @ Kallang River – Bishan Park is one of the flagship projects under this programme. The park was due for major refurbishment and the Kallang River in the form of a concrete channel along the park edges was also due for upgrading to cater to increased rainwater runoff from the catchment due to urbanisation. Plans were thus made to carry out redevelopment works together, transforming Kallang River from a linear utilitarian concrete drainage channel into a meandering, natural river through the park.

ដំណើរការ ការឌីហ្សាញ កែប្រែ

The integration of the river and park involved joint responsibilities between government agencies in charge of different areas (parks and water). National water agency, PUB, and NParks engaged Ramboll Studio Dreiseitl (design) and CH2M Hill (engineering) to look at how the park, river and surrounding residential estates could be integrated as one. This took place through a series of workshops, on-site tours and discussions where issues were thrown out and ideas were exchanged and debated. The suitability of plant species for soil bioengineering, for example, had not been implemented in Singapore prior to this, and thus had to be tested – this was done through a year-long survey at the test reach (see Techniques). Other parties which came on board included bioengineering specialists and horticulturists

បច្ចេកទេស កែប្រែ

Soil bioengineering កែប្រែ

 
The test bed in 2008

The use of soil bioengineering techniques (a combination of vegetation, natural materials and civil engineering techniques) to stabilize the river banks and prevent erosion was a first for Singapore and is a new reference for soil stabilisation in the tropics, which have otherwise rarely been used or documented. In 2009, a test bed was constructed, testing about 10 different soil bioengineering techniques and a wide variety of tropical plant species along a length of 60 metres at one of the side drains in the park. Seven of these techniques were then selected for use along the main river. These include fascines, rip-rap with cuttings, geotextile wrapped soil-lifts, brush mattresses with fascines, reed rolls, planted gabions, and geotextile with plantings. The test bed was used to refine the selection of appropriate techniques and plants, as well as the most efficient and effective construction methods. Extensive systematic testing was carried out, including measuring the depth and tenacity of root development.

Park features កែប្រែ

សួនកុមារថ្មីចំនួនបីត្រូវបានសាងសង់ឡើងសម្រាប់ក្មេងៗលេងកម្សាន្ត។ ស្ពានថ្មីថ្មើរជើងនៅក្នុងទឹក និងវិចិត្រសាលមាត់ទន្លេក៏ត្រូវបានសាងសង់ផងដែរ ដើម្បីលើកទឹកចិត្តឱ្យមានអន្តរកម្មជាមួយទឹក។ លក្ខណៈពិសេសដែលមានស្រាប់ដូចជា មុខងារឆ្លុះជើង សួនសហគមន៍ កន្លែងរត់ឆ្កែ និងកន្លែងហាត់ប្រាណត្រូវបានកែលម្អ ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរូបរាងទាំងមូលនៃឧទ្យាន។

Opening កែប្រែ

Amidst a crowd of 2000 people including residents, local community partners such as schools and non-profit groups, Prime Minister Lee Hsien Loong officially opened the redeveloped park on 17 March 2012, renaming it Bishan-Ang Mo Kio Park.

មើលផងដែរ កែប្រែ

ឯកសារយោង កែប្រែ

  1. "URA 2014 Master Plan". Urban Redevelopment Authority.
  2. "HDB building $8.5 million Bishan Park". Business Times (Singapore). 14 June 1986. 

តំណភ្ជាប់ផ្សេងទៀត កែប្រែ