ខែកក្កដា

(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី កក្កដា)

ខែកក្កដាជាខែទី៧នៃឆ្នាំ គិតតាមប្រតិទិនសុរិយគតិនៅបន្ទាប់ពី ខែមិថុនា និងនៅពីមុខខែសីហា។ ខែនេះមានរយៈពេល ៣១ថ្ងៃ។ វាគឺជារដូវកាលមួយ ដែលក្តៅខ្លាំង នៅតំបន់អឌ្ឍគោលខាងជើង (ជាខែទីពីរនៃរដូវក្តៅ) ហើយត្រជាក់ខ្លាំងនៅតំបន់ អឌ្ឍគោលខាងត្បូង។ នៅពាក់កណ្តាលនៃឆ្នាំ គឺចាប់ផ្តើមនៅក្នុងខែកក្កដា។ The birthstone for July is a red ruby. នៅក្នុង អឌ្ឍគោលខាងត្បូង នៅកំឡុងខែកក្កដានេះ គឺជារដូវមួយដែលសមមូលជាមួយនឹងខែមករានៅក្នុងតំបន់អឌ្ឍគោលខាងជើងដែរ។

ព្រឹត្តិការណ៍ កែប្រែ

 
July, from the Très Riches Heures du Duc de Berry
 
Fireworks in Washington, DC, to celebrate Independence Day on July 4
  • Tanabata, a Japanese traditional seasonal "make-a-wish" celebration, July 7
  • The traditional period known as "fence month" (the closed season for deer in England) ended July 9 (date varied)
  • End of the Trinity term (sitting of the High Court of Justice of England) July 31
  • Elections of Japanese House of Councillors, replacing half of its seats, held every three years (the latest one in 2007).
  • The Major League Baseball All-Star Game is played in the middle of July on a Tuesday. The Monday and Wednesday surrounding the All-Star Game are the only days in a calendar year where there are no Major Sport games being played.

ថ្ងៃឈប់សម្រាក កែប្រែ

ការសង្កេត កែប្រែ

  • អ្នកទោសប្រចាំសប្តាហ៍, ស.រ.អា., ក្នុងសប្តាហ៍ទី៣នៃខែ កក្កដា ដែលស្តីអំពីការលើកឡើងជាសាធារណៈ អំពីការគាបសង្កត់ពីថ្នាក់ជាតិក្រោមការដឹកនាំ​ពីសំណាក់ពួកកុម្មុយនិស្ត ឬក៏រដ្ឋាភិបាលដែលគ្មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ។

កំណត់សំគាល់ កែប្រែ

នឹងឃើញ កែប្រែ

សេចក្តីបញ្ជាក់ កែប្រែ

  1. "ច្បាប់ចម្លងប័ណ្ណសារ". Archived from the original on 2012-09-11. Retrieved 2010-05-19.