សូមអរគុណ 203.118.242.186 ម៉ោង១៣:០៩ ថ្ងៃសុក្រ ទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ (UTC)

សូម​អរគុណ​ចំពោះ​ការ​ចូលរួមកែប្រែ

ខ្ញុំ​សូម​អរគុណ​លោក ប៊ុនឡេង ដែល​បាន​រួម​ចំណែក​ដល់ វិគីភីឌា ភាសា​ខ្មែរ។ ខ្ញុំ​ជា​អភិបាល​ម្នាក់​ក្នុង​វិគីភីឌា​ខ្មែរ​ដែរ ហើយ​កំពុង​ធ្វើ​គម្រោង វិគីភីឌា​ខ្មែរ ២០១៤ ជាមួយ​អ្នក​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត ២៥ នាក់ (មាន​មូលដ្ឋាន​នៅ​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ) ដោយ​ធ្វើ​ការ​បង្ហាត់​បង្រៀន និង​ជម្រុញ​ឲ្យ​ពួក​គាត់​បាន​ចូលរួម​ក្នុងវិគីភីឌា​ខ្មែរ។ តើ​លោក​មាន​គណនី Facebook ដែរ​ឬទេ? ខ្ញុំ​ចង់​ឲ្យ​លោក​ចូលរួម​ក្នុង​ក្រុម​ការងារ​នេះ​ដែរ ដើម្បី​ជួយ​គ្នា​ឲ្យ​បាន​លើស​ពី​នេះ។ មក​ដល់​ថ្ងៃ​នេះ ក្រុម​ការងារ​បាន​សរសេរ​អត្ថបទ​ថ្មី / បក​ប្រែ បាន​ប្រហែល ៣០ អត្ថបទ​ហើយ (មួយ​សប្ដាហ៍)។ ទេព សុវិចិត្រ (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០៥:០៤ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤ (UTC)