ខ្ញុំបាទ ឈ្មោះ ឡាង ប៊ុនឡេង ជា គ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅ វិទ្យាល័យមួយ ក្នុង​ខេត្តព្រៃវែង
ខ្ញុំចូលចិត្តអាន និង ប្រើប្រាស់ទំព័រ វីគីភីឌា ខ្លាំងណាស់ ហើយខ្ញុំមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងដែល វីគីភីឌាភាសាខ្មែរ មានតែ ៤០០០ អត្តបទ (គិតត្រឹមថ្ងៃទី ១៣ ខែធ្នូ ២០១៣) ខណៈពេល វីគីភីឌាភាសាអង់គ្លេស មានរហូតដល់ ៤០០០០០០+ អត្តបទ។ ហេតុនេះ ខ្ញុំនឹងព្យាយាមសរសេរតាមអ្វីដែលខ្ញុំបាន ដឹង នឹង ចេះចាំខ្លះៗ ហើយសង្ឈឹមថា រាល់អត្តបទ នឹងត្រូវបាន ពិនិត្យ និង ជួយកែរលំអរ។

សូមសរសេរសំនើឬចំងល់របស់អ្នកនៅទំព័រ​ «ការពិភាក្សា»។