ជំរាបសួរ Sokkorn អរគុណដែល​ លោកជូយ នៅក្នុង វិគីភីឌាខ្មែរ សូម ជួយកែ ភ្នំភ្លើងអ៊ីស៊ាឡឺកធ្វើអោយខកខានការហោះហើរនៅអឺរ៉ុប --Albeiror24 - ខ្មែរ - English - Italiano - Español ម៉ោង១០:៣១ ថៃ្ងព្រហស្បតិ៍ ទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១០ (UTC)