កៃសន ព្រហ្មវិហារ

កៃសន ព្រហ្មវិហារ (ភាសាលាវ៖ ໄກສອນ ພົມວິຫານ, ១៣ ​ធ្នូ ១៩២០ – ២១ វិច្ឆិកា ១៩៩២) គឺជាមេដឹកនាំបក្សបដិវត្តន៍ប្រជាជនឡាវដំបូងគេពីឆ្នាំ​១៩៥៥ រហូតដល់ថ្ងៃមរណៈរបស់គាត់នៅក្នុងឆ្នាំ១៩៩២។ លោកបានបម្រើការជានាយករដ្ឋមន្រ្តីទីមួយនៃសាធារណរដ្ឋ​ប្រជាធិបតេយ្យ​ប្រជាមានិត​ឡាវ​ពីឆ្នាំ​១៩៧៥ ដល់ឆ្នាំ១៩៩១ ហើយបន្ទាប់មកជាប្រធានាធិបតីពីឆ្នាំ១៩៩១ ដល់ឆ្នាំ១៩៩២។

កៃសន ព្រហ្មវិហារ
ໄກສອນ ພົມວິຫານ
លោកកៃសន ព្រហ្មវិហារនៅអំឡុងឆ្នាំ១៩៧៨
ប្រធានទីមួយនៃគណៈកម្មាធិការបជ្ឈឹមបក្សបដិវត្តន៍ប្រជាជនឡាវ[a]
ក្នុងការិយាល័យ
២២ មីនា ១៩៥៥ – ២១ វិច្ឆិកា ១៩៩២
បន្ទាប់កាំតៃ ស្រីផាន់ដន
ប្រធានាធិបតីឡាវទីពីរ
ក្នុងការិយាល័យ
១៥ សីហា ១៩៩១ – ២១ វិច្ឆិកា ១៩៩២
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកាំតៃ ស្រីផាន់ដន
មុនភូមិ វង្សវិចិត្រ (ស្តីទី)
បន្ទាប់នូហាក់ ភូមសៈវ៉ាន់
នាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវទី១១
ក្នុងការិយាល័យ
៨ ធ្នូ ១៩៧៥ – ១៥ សីហា ១៩៩១
ប្រធានាធិបតីសុផានុវង្ស
ភូមិ វង្សវិចិត្រ (ស្តីទី)
មុនសុវណ្ណភូមា
បន្ទាប់កាំតៃ ស្រីផាន់ដន
ព័ត៌មានលម្អិតផ្ទាល់ខ្លួន
កើត
ង្វៀន កៃស៊ុង

១៣ ធ្នូ ១៩២០
សួគ៍ខេត្ត, សហភាពឥណ្ឌូចិន
ស្លាប់២១ វិច្ឆិកា ១៩៩២ (អាយុ ៧១ ឆ្នាំ)
វៀងចន្ទន៍, ឡាវ
គណបក្ស​នយោបាយបក្សបដិវត្តន៍ប្រជាជនឡាវ
ពន្ធភាពថងវីន ព្រហ្មវិហារ
សាច់ញាតិសនទីផាប (កូនប្រុស)
សានយ៉ាហាក់ (កូនប្រុស)
សៃសមភណ្ឌ (កូនប្រុស)
ថងសាវាញ (កូនប្រុស)
a. ^ អគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សប្រជាជនឡាវរហូតដល់ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ១៩៧២; អគ្គលេខាធិការ​នៃ​គណៈកម្មាធិការ​មជ្ឈិម​​បក្ស​បដិវត្តន៍​ប្រជាជន​ឡាវ​រហូតដល់​ខែមីនា ឆ្នាំ​១៩៩១