ខៃ (អ្នកចម្រៀងកូរ៉េ)

គីម ចុងអ៊ីន (កូរ៉េ김종인) គេស្គាល់ថាល្អជាង ខៃ (កូរ៉េ카이) គឺជាអ្នកចំរៀងកូរ៉េ គំរូ តារាសម្តែង និងអ្នករាំ គាត់គឺជាសមាជិកនៃក្រុម Boy group កូរ៉េខាងត្បូង-ចិន Exo អង្គភាពរងរបស់វា Exo-K និងក្រុម Supergroup កូរ៉េខាងត្បូង SuperM ក្រៅពីសកម្មភាពក្រុមរបស់គាត់ គាត់ក៏ធ្លាប់សម្តែងក្នុងរឿងភាគទូរទស្សន៍ជាច្រើនផងដែរដូចជា Choco Bank (2016), Andante (2017), និង Spring Has Come (2018)

ខៃ
카이
ខៃ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៨
ខៃ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៨
ពត៌មានសំខាន់ៗ
ឈ្មោះពីកំនើតគីម ចុងអ៊ីន
(កូរ៉េ김종인)
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំនើត (1994-01-14) មករា 14, 1994 (អាយុ 27)
ទីកន្លែងកំនើតចុនឡាខាងត្បូង, កូរ៉េខាងត្បូង កូរ៉េខាងត្បូង
ប្រភេទតន្ត្រី
វិជ្ជាជីវៈ
  • អ្នកចម្រៀង
  • តារាសម្តែង
  • អ្នករាំ
  • គំរូ
គ្រឿងភ្លេងអ្នកចំរៀង
ឆ្នាំប្រកបវិជ្ជាជីវៈ២០១១ - បច្ចុប្បន្ន
Label
  • SM
  • Avex Trax
  • Capitol
ដៃគូ